Nawigacja

Aktualności

Krakowski IPN zidentyfikował łącznie 18 Żołnierzy Wyklętych

W ciągu czterech lat działalności pionu poszukiwań IPN w Krakowie udało się zidentyfikować szczątki 17 ofiar komunistycznego terroru. Wcześniej w Małopolsce został przez IPN odnaleziony jeden partyzant niepodległościowego podziemia – Antoni Trzepla „Krakus”. W czasach stalinowskich Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał ich wszystkich na śmierć.

Do 2016 r. na terenie podlegającym krakowskiemu oddziałowi IPN dwukrotnie podejmowano prace poszukiwawcze. Później, po powstaniu Wieloosobowego Stanowiska ds. Poszukiwań i Identyfikacji w Krakowie, przeprowadzono kilkadziesiąt akcji ekshumacyjnych, część z nich we współpracy z prokuratorami Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W 2017 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie przebadano pięć grobów. Udało się zidentyfikować szczątki dowódcy oddziału i komendanta powiatowego NZW kpt. Tadeusza Gajdy „Tarzana”, jego podkomendnego, kadeta Wiesława Budzika „Rolanda” oraz partyzantów zgrupowania „Błyskawica”: akowca z Wileńszczyzny sierż. Antoniego Wąsowicza „Rocha”, kpr. Adama Domalika „Kowboja”, Stanisława Ludzi „Harnasia”, a także ppor. Tadeusza Zajączkowskiego „Mokrego”, żołnierza AK, „ludowego” WP i oddziału partyzanckiego „Huragan”.

Poszukiwania na cmentarzu Rakowickim wznowiliśmy w maju 2018 r. W ich wyniku zidentyfikowaliśmy szczątki partyzantów NOW-AK i NZW: st. sierż. Mikołaja Mazura „Paska” i Władysława Nowaka „Groźnego”. Następne prace przeprowadziliśmy tam w październiku 2018 r., odnajdując szczątki ks. Władysława Gurgacza SJ i st. sierż. Stanisława Szajny „Orła” z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, partyzantów zgrupowania „Ognia”: Wojciecha Frodymy „Muchy” i Ryszarda Kłaputa „Pomsty” oraz dowódcy oddziału partyzanckiego „Błysk” ppor. Mieczysława Kozłowskiego „Bunta”.

Szukaliśmy także na cmentarzu parafialnym w Brzesku, gdzie chowano partyzantów z grupy Józefa Jachimka „Stalina” oraz w Nowym Targu. Rozległe badania prowadziliśmy na tzw. Glinniku w Przegorzałach (Kraków), weryfikując informacje o możliwych pochówkach ofiar niemieckiej zbrodni z czasów II wojny światowej. W 2019 r. ponownie pracowaliśmy na Glinniku, ustalając ostatecznie zasięg dawnego miejsca straceń, a także w Brzesku i na cmentarzu Rakowickim. Ekshumowaliśmy ponadto szczątki z grobu pod szczytem Leskowca. Miał tam spoczywać partyzant oddziału Armii Polskiej w Kraju.

Bardzo intensywny, jeśli chodzi o prace poszukiwawcze, był rok 2020. Poszukiwania objęły dwa domniemane groby żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w rejonie Płazy (pow. chrzanowski), teren pochówku jeńców niemieckich w Oświęcimiu oraz podwórze dawnej siedziby gestapo w Zakopanem. Ponadto przebadane zostały trzy groby na cmentarzu Rakowickim, w których spoczywać mieli partyzanci powojennego podziemia.

Żołnierze Wyklęci odnalezieni przez krakowski IPN: Jan Borek, Wiesław Budzik, Adam Domalik, Wojciech Frodyma, Tadeusz Gajda, Eugeniusz Gałat, ks. Władysław Gurgacz, Ryszard Kłaput, Mieczysław Kozłowski, Stanisław Ludzia, Mikołaj Mazur, Władysław Migdał, Władysław Nowak, Stanisław Szajna, Antoni Trzepla, Antoni Wąsowicz, Leon Zagata, Tadeusz Zajączkowski.

Kliknij w zdjęcie, żeby poznać więcej szczegółów.

    Adam Domalik ps. „Kowboj” (1925-1948)  Wojciech Frodyma ps. „Bierut”, „Mucha” (1916-1947)  Tadeusz Gajda ps. „Tarzan” (1924-1946)    ks. Władysław Gurgacz ps. „Sem” (1914-1949)  Ryszard Kłaput ps. „Pomsta” (1924-1947)  Mieczysław Kozłowski ps. „Żbik”, „Bunt” (1923-1947)  Stanisław Ludzia ps. „Harnaś” (1923-1950)  Mikołaj Mazur ps. „Pasek” (1918-1951)    Władysław Nowak ps. „Groźny” (1921-1951)  Stanisław Szajna ps. „Jacek”, „Orzeł”, „Stach”, „Zemsta” (1924-1949)    Antoni Wąsowicz ps. „Roch” (1922-1948)    Tadeusz Zajączkowski ps. „Mokry” (1924-1946)

do góry