Nawigacja

Aktualności

Krakowski IPN zidentyfikował łącznie 14 Żołnierzy Wyklętych

W ciągu trzech lat działalności pionu poszukiwań IPN w Krakowie udało się zidentyfikować szczątki 13 ofiar komunistycznego terroru. Wcześniej w Małopolsce został przez IPN odnaleziony jeden partyzant niepodległościowego podziemia – Antoni Trzepla „Krakus”. W czasach stalinowskich Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał ich wszystkich na śmierć. Dziewięciu bohaterów pochowano uroczyście na cmentarzu Rakowickim w Krakowie lub w rodzinnych miejscowościach.

Do 2016 r. na terenie podlegającym krakowskiemu oddziałowi IPN dwukrotnie podejmowano prace poszukiwawcze. Później, po powstaniu Wieloosobowego Stanowiska ds. Poszukiwań i Identyfikacji w Krakowie, przeprowadzono kilkadziesiąt akcji ekshumacyjnych, część z nich we współpracy z prokuratorami Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W 2017 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie przebadano pięć grobów. Udało się zidentyfikować szczątki dowódcy oddziału i komendanta powiatowego NZW kpt. Tadeusza Gajdy „Tarzana”, jego podkomendnego, kadeta Wiesława Budzika „Rolanda” oraz partyzantów zgrupowania „Błyskawica”: akowca z Wileńszczyzny sierż. Antoniego Wąsowicza „Rocha”, kpr. Adama Domalika „Kowboja”, Stanisława Ludzi „Harnasia”, a także ppor. Tadeusza Zajączkowskiego „Mokrego”, żołnierza AK, „ludowego” WP i oddziału partyzanckiego „Huragan”.

Poszukiwania na cmentarzu Rakowickim wznowiliśmy w maju 2018 r. W ich wyniku zidentyfikowaliśmy szczątki partyzantów NOW-AK i NZW: st. sierż. Mikołaja Mazura „Paska” i Władysława Nowaka „Groźnego”. Następne prace przeprowadziliśmy tam w październiku 2018 r., odnajdując szczątki ks. Władysława Gurgacza SJ i st. sierż. Stanisława Szajny „Orła” z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, partyzantów zgrupowania „Ognia”: Wojciecha Frodymy „Muchy” i Ryszarda Kłaputa „Pomsty” oraz dowódcy oddziału partyzanckiego „Błysk” ppor. Mieczysława Kozłowskiego „Bunta”.

Szukaliśmy także na cmentarzu parafialnym w Brzesku, gdzie chowano partyzantów z grupy Józefa Jachimka „Stalina” oraz w Nowym Targu. Rozległe badania prowadziliśmy na tzw. Glinniku w Przegorzałach (Kraków), weryfikując informacje o możliwych pochówkach ofiar niemieckiej zbrodni z czasów II wojny światowej. W 2019 r. ponownie pracowaliśmy na Glinniku, ustalając ostatecznie zasięg dawnego miejsca straceń, a także w Brzesku i na cmentarzu Rakowickim. Ekshumowaliśmy ponadto szczątki z grobu pod szczytem Leskowca. Miał tam spoczywać partyzant oddziału Armii Polskiej w Kraju.

Bardzo intensywny, jeśli chodzi o prace poszukiwawcze, był rok 2020. Poszukiwania objęły dwa domniemane groby żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w rejonie Płazy (pow. chrzanowski), teren pochówku jeńców niemieckich w Oświęcimiu oraz podwórze dawnej siedziby gestapo w Zakopanem. Ponadto przebadane zostały trzy groby na cmentarzu Rakowickim, w których spoczywać mieli partyzanci powojennego podziemia.

Żołnierze Wyklęci odnalezieni przez krakowski IPN: Wiesław Budzik, Adam Domalik, Wojciech Frodyma, Tadeusz Gajda, ks. Władysław Gurgacz, Ryszard Kłaput, Mieczysław Kozłowski, Stanisław Ludzia, Mikołaj Mazur, Władysław Nowak, Stanisław Szajna, Antoni Trzepla, Antoni Wąsowicz, Tadeusz Zajączkowski.

Kliknij w zdjęcie, żeby poznać więcej szczegółów.

Wiesław Budzik ps. „Roland” (1920-1946)     Adam Domalik ps. „Kowboj” (1925-1948)     Wojciech Frodyma ps. „Bierut”, „Mucha” (1916-1947)     Tadeusz Gajda ps. „Tarzan” (1924-1946)

ks. Władysław Gurgacz ps. „Sem” (1914-1949)    Ryszard Kłaput ps. „Pomsta” (1924-1947)     Mieczysław Kozłowski ps. „Żbik”, „Bunt” (1923-1947)     Stanisław Ludzia ps. „Harnaś” (1923-1950)     Mikołaj Mazur ps. „Pasek” (1918-1951)

Władysław Nowak ps. „Groźny” (1921-1951)     Stanisław Szajna ps. „Jacek”, „Orzeł”, „Stach”, „Zemsta” (1924-1949)          Antoni Wąsowicz ps. „Roch” (1922-1948)     Tadeusz Zajączkowski ps. „Mokry” (1924-1946)

     

Powiązane wiadomości

do góry