Nawigacja

Aktualności

Uroczystości pogrzebowe Władysława Nowaka „Groźnego”, partyzanta powojennego podziemia niepodległościowego

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbyła się 28 października 2019 r. uroczystość żałobna przy trumnie ze szczątkami Władysława Nowaka „Groźnego”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej, odnalezionego w maju 2018 r. podczas prac ekshumacyjnych IPN.

Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy cmentarnej, którą odprawił o. Jerzy Pająk. Posterunek honorowy wystawił krakowski garnizon Wojska Polskiego. Po nabożeństwie zebrani przeszli do grobu, gdzie dr Dawid Golik, szef pionu poszukiwań i identyfikacji krakowskiego IPN, przedstawił historię życia Nowaka. Dr Golik kierował pracami na cmentarzu Rakowickim w 2018, Po jego przemówieniu, list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytała zebranym zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Cecylia Radoń.

  • Władysław Nowak ps. „Groźny”, żołnierz NOW-AK

Urodził się 14 maja 1921 r. w Kamyku w pow. bocheńskim. Był synem Stanisława i Anny z domu Stachowicz. Od 1943 r. działał w Narodowej Organizacji Wojskowej kolportując prasę konspiracyjną i współpracując z bratem, Stanisławem Nowakiem „Iskrą”, służącym w oddziale partyzanckim NOW-AK ODB „Jastrzębski”.

W marcu 1945 r. został zatrzymany przez komunistów, udało mu się jednak po kilku dniach zbiec z aresztu PUBP w Bochni, po czym wkrótce przyłączył się do oddziału NOW-NZW Augustyna Rafalskiego „Pogroma”. Brał udział w wielu akcjach grupy od maja do września 1945 r., po czym wyjechał na Ziemie Zachodnie. Ujawnił się tam w marcu 1947 r.

W 1950 r., zagrożony aresztowaniem przez UB, ponownie zaczął się ukrywać. Przebywał m.in. w Łomży i Krakowie. Kontaktował się wówczas z Mikołajem Mazurem, a później uczestniczył w działalności powstałej w tym czasie grupy przetrwania, dowodzonej przez jego brata Stanisława.

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie zatrzymał „Groźnego” 11 stycznia 1951 r., wskutek gry operacyjnej UB. 31 sierpnia 1951 r. został skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie. Wyrok wykonano 24 grudnia 1951 r. w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich, a ciało „Groźnego” pochowano potajemnie w nieoznaczonym miejscu na cmentarzu Rakowickim.

do góry