Nawigacja

Konkursy historyczne

Inauguracja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Rozpoczęła się VIII edycja projektu regionalnego i II edycja projektu ogólnopolskiego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

15 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie Cecylia Radoń, zastępca dyrektora oddziału IPN zainaugurowała obydwa przedsięwzięcia. Podczas konferencji edukacyjnej prowadzonej przez Ewę Bałuszyńską (UJPII i IPN) uczniowie wysłuchali wykładów prof. dr hab. Doroty Suli z Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz dr. Pawła Naleźniaka z krakowskiego IPN.

Celem projektu jest zapoznawanie młodzieży szkolnej w dziejami Kresów oraz narodów je zamieszkujących, a szczególnie Polaków, którzy po wiekach obecności na wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej i wniesienia ogromnego wkładu w ich dziedzictwo kulturowe, zostali z nich wypędzeni lub żyją tam obecnie w granicach obcych państw w następstwie traktatu ryskiego z 1921 roku oraz zmiany granic Polski po II wojnie światowej. Uczniowie podczas warsztatów zdobywają lub wzbogacają swoją wiedzę o wysiłkach, jakie w XX wieku podejmowali Polacy na rzecz przynależności Kresów do Rzeczypospolitej, a także o cierpieniach, jakie ponieśli z rąk okupantów – sowieckiego i niemieckiego oraz nacjonalistów ukraińskich, białoruskich i litewskich. Uczestnicy warsztatów poznają również dramatyczny los kresowych cmentarzy, zabytków i pamiątek historycznych oraz wysiłki podejmowane współcześnie przez państwo polskie na rzecz ich ochrony i odnowienia.

Do celów projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” należy również uwrażliwienie młodego pokolenia Polaków na los ich rodaków mieszkających za naszą wschodnią granicą, a także rozwijanie u uczestników konkursu pasji i umiejętności badawczych.

 

 

do góry