Nawigacja

Konkursy historyczne

Krakowska inauguracja projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

17 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie odbyło się spotkanie inauguracyjne I regionalnej (III ogólnopolskiej) edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”, którego organizatorami są Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej i Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie.

Dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie przedstawił znaczenie prowadzenia poszukiwań. Następnie odbyła się projekcja filmu w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego „Polska szuka bohaterów”, po której dr Dawid Golik zaprezentował zakres i rezultaty prac pionu Poszukiwań i Identyfikacji krakowskiego IPN. Roksana Szczypta-Szczęch przybliżyła założenia projektu i harmonogramu prac warsztatowych.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięła udział młodzież z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. W projekcie uczestniczy również młodzież ze szkół w Nowym Sączu i Tarnowie.

Nasza propozycja przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII, uczniów szkół polonijnych i organizacji młodzieżowych (ZHP, ZHR, Związku Strzeleckiego i pozostałych). Składa się cyklu sześciu spotkań, w czasie, których uczestnicy poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia, genetyka). Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę o historii, poznając losy konkretnych ludzi i poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Zadaniem wieńczącym udział w przedsięwzięciu będzie nakręcenie dwuminutowego filmu-etiudy, związanego z tematyką projektu oraz propagującego prace poszukiwawcze.

W trakcie cyklu spotkań uczestnicy projektu spotkają się z historykami z Oddziałowego Biura Poszukiwań IPN w Krakowie, archeologiem i antropologiem. Zaplanowane są także warsztaty z realizatorem filmów. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu od listopada 2019 r. do marca 2020 r. 15 kwietnia 2020 r. grupy, które wezmą udział w minimum czterech warsztatach, a ich prace finałowe zostaną najlepiej ocenione, pojadą na galę finałową w Warszawie.

Koordynatorem projektu w Małopolsce jest Roksana Szczypta-Szczęch e-mail: roksana.szczech@ipn.gov.pl

Program spotkań i ważne daty dla projektu

 1. 15 października 2019 r.: zakończenie rekrutacji
 2. 17 października 2019 r.: Inauguracja projektu edukacyjnego w Krakowie
 3.  5 listopada 2019 r.: Historyczna detektywistyka – spotkanie warsztatowe z historykami z  Martą Gorajczyk i Krzysztofem Pięciakiem z OBPiI IPN w Krakowie
 4. 4 grudnia 2019 r.: Obraz przeszłości w teraźniejszości – spotkanie warsztatowe z Bogumiłem Godfrejów, operatorem filmowym, współtwórcą etiud Kręgi snu, Męska sprawa
 5. styczeń 2020 r.: Spotkanie warsztatowe z Michałem Nowakiem, archeologiem z Wydziału Poszukiwań IPN w Warszawie
 6. luty 2020 r.: Spotkanie warsztatowe z krakowskim antropologiem
 7. marzec 2020 r.: Krakowskie miejsca straceń – objazd naukowy do miejsc straceń (więzienie św. Michała, Cmentarz Rakowicki, Luneta Warszawska, Przegorzały, opcjonalnie Fort Krzesławice)
 8. do 15 marca 2020 r.: Przesłanie filmów do koordynatora regionalnego
 9. 23 marca 2020 r.: Posiedzenie jury
 10. 31 marca 2020 r.: Ogłoszenie wyników na stronie internetowej
 11. 15 kwietnia 2020 r.:  Finał projektu z prezentacją etiud w Warszawie
do góry