Nawigacja

Konkursy historyczne

Uroczyste zakończenie konkursu „Walka Polaków o niepodległość i granice w latach 1914–1921” – Kraków, 15 maja 2015

Event Name Uroczyste zakończenie konkursu „Walka Polaków o niepodległość i granice w latach 1914–1921” – Kraków, 15 maja 2015
Start Date 15th May 2015 1:52pm
End Date 15th May 2015 1:52pm
Duration N/A
Description

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Pałacu Krzysztofory w Krakowie odbyło się 15 maja 2015 roku uroczyste zakończenie całorocznego konkursu „Walka Polaków o niepodległość i granice w latach 1914–1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń”. Konkurs zorganizował krakowski oddział IPN na zlecenie Małopolskiego Kuratorium Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie.

W uroczystości udział wzięło 25 laureatów spośród blisko 500 uczniów gimnazjów województwa małopolskiego, którzy przystąpili jesienią 2014 roku do pierwszego, szkolnego etapu, oraz ich opiekunowie, a także przedstawiciele organizatorów: Grzegorz Baran – Małopolski Wicekurator Oświaty; dr Maciej Korkuć – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie; Monika Wiejaczka – zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; dr hab. Stanisław Pijaj – zastępca Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatom i ich opiekunom wręczono nagrody ufundowane przez organizatorów.

do góry