Nawigacja

Konkursy historyczne

Finał konkursu historycznego „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemian po wywłaszczeniu” – Kraków, 19 czerwca 2015

Event Name Finał konkursu historycznego „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemian po wywłaszczeniu” – Kraków, 19 czerwca 2015
Start Date 19th Jun 2015 1:38pm
End Date 19th Jun 2015 1:38pm
Duration N/A
Description

19 czerwca br. zakończyliśmy oficjalnie drugą edycjękonkursu historycznego poświęconego ziemiaństwu. Finał konkursu odbył sięuroczej scenerii dworu Państwa Agnieszki i Piotra Rozwadowskich w Hucisku kołoGdowa. Dwór ten należał nieprzerwanie od początku XIX wieku do 2012 r. dorodziny Lipowskich. Wówczas został zakupiony przez aktualnych właścicieli igruntownie wyremontowany. Obecnie stanowi ich dom i miejsce spotkań przyjaciółi rodziny, a także lokalnej społeczności.

Pomimo deszczowej pogody na miejsce dotarli prawie wszyscyzaproszeni goście – uczniowie i nauczyciele, przedstawiciele organizatorów – KuratorAleksander Palczewski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział wKrakowie Rafał Slaski, Jan Baster – zastępca Dyrektora Oddziału InstytutuPamięci Narodowej KŚZpNP w Krakowie, a także przedstawiciel Patrona HonorowegoJego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, Rektora UniwersytetuPapieskiego Jana Pawła II w Krakowie – prof. zw. dr hab. Marian Wolski. Wtrakcie przywitania gości Jan Baster odczytał również list skierowany douczestników konkursu od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy,Patrona Honorowego konkursu.

Tym razem tematyką konkursu były losy ziemian po wywłaszczeniu,w szczególności życie codzienne w PRL. Do współzawodnictwa zgłosiło się ponadczterdzieści szkół. Do 8 maja nadesłano 25 prac kwalifikujących się do ocenyprzez komisję wojewódzką. Komisja w trakcie prac uznała, że w kategorii pracpisemnych na poziomie szkół podstawowych zwycięzcą została Mariola Praszkiewiczze Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach. Na wysokim poziomie były pracepisemne zwycięzców tej kategorii wśród uczniów szkół gimnazjalnych – BernardaLubeckiego z Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 w Krakowie oraz ucznia LiceumOgólnokształcące w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Mateusza Kłosa, zwycięzcy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W kategorii prac multimedialnych na poziomie szkółpodstawowych zwycięstwo odniósł zespół reprezentujący Prywatną SzkołęPodstawową w Zaborowie. Wśród szkół gimnazjalnych zwyciężyły drużyny z ZespołuSzkolno-Gimnazjalnego, Gimnazjum im. Polskich Odkrywców i Podróżników wSierosławicach oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku, Gimnazjum im.K. Jędrzejowskiego. Obydwa zespoły zaprezentowały w swych pracach wysokipoziom, dlatego zostały jednakowo docenione przez jury. Jury uznało, że pracemultimedialne na poziomie szkół ponadgimnazjalnych nie wyróżniały sięszczególnym poziomem, dlatego nie wyróżniono żadnego z zespołów.

Wśród prac fotograficznych, które wpłynęły tylko na poziomieszkół ponadgimnazjalnych, zwycięstwo odniosła Julia Kwiecień z LiceumOgólnokształcące w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Prace, które wpłynęły do Komisji Wojewódzkiej, były nawysokim poziomie. Większość z nich była odkrywcza, opierająca się naunikatowych źródłach, przede wszystkim z historii lokalnej, a także relacjachświadków. Uczniowie przybliżali losy znanych rodzin ziemiańskich, ale takżeukazywali dzieje rodzin pozostających na uboczu ziemiańskich kręgówtowarzyskich.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna, ponadregionalna edycjakonkursu poświęconego ziemiaństwu będzie się cieszyć popularnością nie tylko wMałopolsce, ale znajdzie swoich zwolenników również w innych województwach, awspółpraca IPN z lokalnymi kuratoriami i oddziałami PTZ przyniesie pozytywneedukacyjne efekty.

Organizatorami konkursu są Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Kuratorium Oświatowe w Krakowie.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie księdza prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego oraz Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie księdza prof. dr. hab. Jana Szczepaniaka.

Patronatem medialnym konkurs objęły: „Dziennik Polski”, Radio Kraków i „Wiadomości Ziemiańskie”.

do góry