Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie rozstrzelania obywateli polskich narodowości żydowskiej w 1942 r. w Jordanowie oraz prześladowań ludności w getcie w Wadowicach

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem o sygn. S 6.2016.Zn z  dnia 15.11.2016 r. umorzono śledztwo

– w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie przez rozstrzelanie ok. 68 obywateli polskich narodowości żydowskiej w dniu 30 sierpnia 1942 r. w Jordanowie przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego – funkcjonariuszy Gestapo, który to czyn był przejawem poważnych prześladowań z powodu przynależności pokrzywdzonych do żydowskiej grupy narodowościowej, tj. o przest. z art. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (DZ. U. Nr 69 z 1946 r., poz. 377) w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 63 z 2007 r.,poz. 424 z późn. zm.) –  wobec śmierci sprawców oraz niewykrycia pozostałych sprawców przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 5 kpk oraz art. 322 § 1 kpk),

– oraz w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na masowym zamachu, skierowanym przeciwko grupie ludności – cywilnych obywateli polskich narodowości żydowskiej,  podjętym w celu wykonania polityki państwa polegającej na eksterminacji ludności żydowskiej, poprzez stworzenie dla tej grupy osób na terenie utworzonego w tym celu getta w Wadowicach w okresie jego funkcjonowania, czyli w okresie od lipca 1942 r do dnia 10 sierpnia 1943 r., warunków życia zagrażających ich biologicznej egzystencji i obliczonych na ich wyniszczenie, w szczególności poprzez pozbawienie żywności i opieki medycznej, przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego – funkcjonariuszy nazistowskich, które to czyny były przejawem poważnych prześladowań z powodu przynależności pokrzywdzonych do żydowskiej grupy narodowościowej, tj. o przest. z art. 118 a § 1 pkt 3 kk w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 63 z 2007 r.,poz. 424 z późn. zm.) –  wobec niewykrycia sprawców przestępstwa (art. 322 § 1 kpk)

Pokrzywdzeni mogą w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zwrócić się do tut. Komisji o doręczenie wskazanego postanowienia. 

 

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie
prokurator Waldemar Szwiec

do góry