Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie zabójstw dokonanych przez funkcjonariuszy niemieckich w latach 1940–1944 w Chrzanowie, Libiążu, Trzebini oraz Chełmku

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2016 roku umorzono śledztwo o sygnaturze akt S 14.2016.Zn w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej prześladowanie z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej i tym samym stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie poprzez zastrzelenie z broni palnej w okresie od dnia 1 stycznia 1940 roku do dnia 31 grudnia 1944 roku w Chrzanowie, Libiążu, Trzebini oraz Chełmku w województwie małopolskim obywateli polskich Franciszka Majki, Stanisława Dulęby, Józefa Wojnarowskiego, Medarda Bulińskiego, Franciszka Bębenka, Macieja Wojtasa, Alojzego Wodniaka, Dominika Kuli, Władysława Helbina, Władysława Dudziaka oraz jeńca sowieckiego o nieustalonych danych personalnych przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii oraz żołnierzy Wehrmachtu, tj.  o przestępstwo z art. 1 punkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami  oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69 poz. 377 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz.1016 z późn. zm.),  

- na zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. – wobec śmierci ustalonego sprawcy przestępstwa

- na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k. – wobec niewykrycia  pozostałych sprawców przestępstwa.

Pokrzywdzeni mogą w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zwrócić się do tut. Komisji o doręczenie wskazanego postanowienia.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie 
prokurator Waldemar Szwiec

 

do góry