Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie pacyfikacji ludności narodowości żydowskiej w dniach 28 sierpnia – 4 września 1942 r. w Słomnikach

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż postanowieniem sygn. akt. S 37.2016.Zn z dnia 14 lutego 2017 r. umorzono śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącej ludobójstwo i poważne prześladowanie w związku z przynależnością do określonej grupy narodowościowej, a polegającej na pacyfikacji ludności narodowości żydowskiej  w dniach 28 sierpnia 1942 r. do 4 września 1942 r. w Słomnikach poprzez wywiezienie około 8000 osób obywateli polskich narodowości żydowskiej do obozu zagłady w Bełżcu, wywiezienie na roboty przymusowe do obozu pracy przymusowej w Płaszowie 1500 osób narodowości żydowskiej oraz zabójstwo około 500 osób obywateli polskich narodowości żydowskiej przez funkcjonariuszy Żandarmerii, SS, SD i PP, Granatowej Policji i Sonderdienstu i Baudienstu,  tj. o przestępstwo z artykułu  1 punkt 1 Dekretu z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69 pozycja 377 z 1946 roku z późniejszymi zmianami) i artykułu 118a § 2 pkt 1 i 2 kk. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 z późniejszymi zmianami) na zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. wobec śmierci sprawców Martina Fridricha Beyerleina, Adolfa Hübnera i Friedricha Schmidta oraz na zasadzie  art. 322 § 1 k.p.k. – wobec niewykrycia pozostałych sprawców

Pokrzywdzony może w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zwrócić się do tut. Komisji o doręczenie wskazanego postanowienia oraz wnieść za pośrednictwem prokuratora w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie.

do góry