Nawigacja

Aktualności

Wykład „Młodzież akademicka w walce o wolność. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach w latach 1980-1989” – Kielce, 13 stycznia 2022

Historia powstania i działalność pierwszej w okresie PRL niezależnej organizacji studenckiej na terenie Kielc, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach. Wykład odbędzie się 13 stycznia 2022 r. o godz. 17.00.

Prelekcję wygłosi Marek Jończyk z Biura Badań Historycznych kieleckiej Delegatury IPN. Wykład będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.

Jedną z konsekwencji strajków z sierpnia 1980 r., było uaktywnienie się środowiska studenckiego i w konsekwencji powstanie we wrześniu tego roku ogólnopolskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.  Już miesiąc później zręby zrzeszenia powstały na dwu działających wówczas kieleckich uczelniach – Wyższej Szkole Pedagogicznej i Politechnice Świętokrzyskiej. Głównymi kierunkami antyreżimowych działań NZS było pogłębianie demokracji w środowisku akademickim, obrona swobód i praw obywatelskich oraz ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych młodzieży akademickiej. Studenci organizowali obchody zakazanych przez komunistów świąt i rocznic historycznych oraz wykłady, wieczory literackie, spektakle teatralne oparte na nurtach historyczno-patriotycznych i etyczno-filozoficznych. Prowadzili też aktywną działalność kolporterską i wydawniczą. Mimo internowania przywódców zrzeszenia oraz represji w okresie stanu wojennego, studenci kontynuowali działalność opozycyjną. Mieli też duży wkład w przemiany społeczno-polityczne w 1989 r.   

do góry