Nawigacja

Aktualności

Debata historyków rozpoczęła edukacyjny projekt ziemiański 2021/2022

1 grudnia 2021 r. debata ekspertów w siedzibie Fundacji im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie zainaugurowała projekt edukacyjny „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”.

Zgłoszenia szkół do udziału w tej edycji konkursu ziemiańskiego przyjmujemy do 28 lutego 2022 r. Należy je przesłać do ogólnopolskiego koordynatora projektu dr. Marcina Chorązkiego z Oddziału IPN w Krakowie, e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl. Załączniki poniżej.

W siedzibie Fundacji im. Włodków w Krakowie rozmawiali prof. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii PAN w Warszawie) i prof. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), a spotkanie poprowadził prof. Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Naukowcy dyskutowali o ewolucyjnych przemianach w polskim społeczeństwie w XX wieku, szczególnie wśród mieszkańców wsi. Zmagania wojenne w latach 1914-1920, ferment rewolucyjny, mozolne odbudowywanie gospodarki w wolnym kraju w dobie wielkiego kryzysu, czy też zniszczenia II wojny światowej, połączone z represjami obydwóch okupantów wobec elit społecznych, szczególnie wobec ziemiaństwa, doprowadziły do zasadniczego obniżenia nie tylko stopy życiowej ziemiaństwa, ale także znaczenia tego środowiska w społeczeństwie. Nie zwolniło to jednak przedstawicieli tej grupy z obowiązku służby na rzecz państwa i narodu, szczególnie kulturotwórczej misji oraz wsparcia charytatywnego ludności wiejskiej.

Dwór od zawsze był bowiem punktem odniesienia dla społeczności wiejskiej. Podnoszenie poziomu gospodarstw chłopskich, wychowanie patriotyczne, edukacja na poziomie szkół powszechnych, nauka zawodów, czy też nawet odwzorowanie trendów mody lub prowadzenia gospodarstwa domowego stały się tymi elementami kulturowymi, które odcisnęły pieczęć na wiejskim społeczeństwie.

W ramach naszego projektu edukacyjnego planujemy cykl warsztatów dla nauczycieli oraz ogólnopolski konkurs historyczny skierowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapraszamy do udziału.

do góry