Nawigacja

Aktualności

Bohaterowie stanu wojennego: Maria Marciniak-Kurowska – Radio Kielce, 28 listopada 2021, godz. 7.40

Najbliższa audycja z cyklu „Bohaterowie stanu wojennego” poświęcona będzie farmaceutce Marii Marciniak-Kurowskiej, która prowadziła „Aptekę darów” działającą w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach. Radio Kielce, 28 listopada 2021, od godz. 7.40.

Była absolwentką Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie, pracowała w aptekach Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kielce. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” zaangażowała się w tworzenie struktur związkowych w swoim zakładzie pracy. Została przewodniczącą komitetu założycielskiego a następnie Komisji Zakładowej „Solidarności” w PZF Cefarm-Kielce. Uczestniczyła w organizowanych przez związek akcjach, kolportowała niezależne wydawnictwa.

Po wprowadzeniu stanu wojennego nie została internowana. Zaangażowała się w działalność apteki utworzonej w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach, w której wydawane były leki i medykamenty pochodzące z darów napływających do Polski z różnych stron świata. Choć Służba Bezpieczeństwa uważnie śledziła działania osób związanych z komitetem, nie udało się udowodnić, że dochodziło tu do łamania prawa.

Maria Marciniak-Kurowska w 1986 r. przeszła na emeryturę, ale nadal kierowała „apteką darów”. Zajmowała się koordynacją działań polegających na odbiorze i bezpłatnym wydawaniu medykamentów osobom potrzebującym oraz placówkom medycznym. W 1989 ponownie zaangażowała się w działalność związkową. Od 1990 do 2004 r. była kierownikiem apteki przy Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 12 stycznia 2009 r. w Kielcach.

 

do góry