Nawigacja

Konkursy historyczne

„Działalność kulturalno-społeczna rodziny Dąmbskich w Kalinie Wielkiej”. Warsztaty online dla nauczycieli

23 lutego 2022 r., w ramach projektu edukacyjnego „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”, odbyły się warsztaty online dla nauczycieli, poświęcone aktywności społecznej rodziny Dąmbskich z Kaliny Wielkiej, w pierwszej połowie XX wieku. Spotkanie poprowadził Marek Barton.

Dąmbscy stanowili rodzinę średniozamożnego ziemiaństwa, zamieszkałego od XVIII wieku na ziemi miechowskiej. Głównym celem wirtualnego spotkania będzie ukazanie, poprzez przykład tej jednej rodziny, aktywności ziemian w ich małych ojczyznach, szczególnie w sferze podniesienia poziomu życia i kultury mieszkańców wsi. Przykład Dąmbskich wskazuje na pewną prawidłowość obowiązującą w środowisku, ujawniającą się w aktywności na rzecz wspierania rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego wsi polskiej w XIX i XX wieku.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną materiały z archiwum rodzinnego, będące w posiadaniu Marka Bartona. Nasz gość jest prawnukiem Adolfa Dąmbskiego, ostatniego właściciela majątku w Kalinie Wielkiej, a także krewnym zmarłej przed niespełna rokiem Amelii z Dąmbskich Duninowej, laureatki nagrody IPN Świadek Historii (2018).

Marek Barton jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (kierunek historia). Jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej „Anthropos” Instytutów Polskiej Akademii Nauk, gdzie w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów przygotowuje pracę doktorską poświęconą filozofii polskiej w okresie stalinizmu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zaangażowania polskich intelektualistów w ideologię komunistyczną oraz dziejów ziemiaństwa. Naukowiec jest również sympatykiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Uwaga

W związku warsztatami 23 lutego oraz kończącymi się feriami zimowymi w ostatnich pięciu województwach informujemy, że termin rejestracji szkół uczestniczących w ogólnopolskim konkursie historycznym „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945” został przedłużony do 28 lutego 2022 r. Zapraszamy do udziału w konkursie, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szczegóły w regulaminie konkursu.

do góry