Nawigacja

Wideorelacje, spoty i dokumenty filmowe

Krakowska Loża Historii Współczesnej. „Kościół, Żydzi, jezuici. Wokół pomocy Żydom w czasie II wojny światowej”

Pomocy udzielanej Żydom przez Polaków podczas II wojny światowej poświęcone było spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej, które odbyło się 28 marca 2022 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie.

Tematów do rozmowy dostarczyła nowa książka pod redakcją dr. Michała Wenklara, zatytułowana „Kościół, Żydzi, jezuici. Wokół pomocy Żydom w czasie II wojny światowej”, która ukazała się nakładem krakowskiego oddziału IPN i Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział dwaj autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze – ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ i dr Maciej Korkuć, a także dr Roman Gieroń, jeden z recenzentów książki.

Publikacja porusza trudną i wywołującą wciąż emocje tematykę postaw Polaków wobec Zagłady Żydów. Mimo upływu blisko 80 lat od końca II wojny światowej, wciąż jeszcze niewiele możemy powiedzieć o skali pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom podczas niemieckiej okupacji. Wiemy, że była znacząca, o czym świadczy choćby liczba przyznanych Polakom przez Instytut Yad Vashem tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Nie mamy jednak całościowych danych mówiących, ilu było pomagających, jakie były ich motywacje, ilu z nich padło ofiarą niemieckich represji, ilu Żydom udało się przeżyć dzięki polskiej pomocy. Nie mamy też pełnej wiedzy na temat roli, jaką w tej pomocy odegrał Kościół. Ważnym tematem książki jest ponadto kwestia pomocy udzielanej Żydom przez jezuitów.

Wydawnictwo jest poszerzonym podsumowaniem konferencji naukowej, która w lutym 2018 r. odbyła się na Akademii Ignatianum. Jej współorganizatorem był Oddział IPN w Krakowie.

do góry