Nawigacja

Książki – Kraków

Żołnierze Wyklęci – sądeccy bohaterowie antykomunistycznego podziemia. Wybór prac laureatów z lat 2011–2015

  • Żołnierze Wyklęci – sądeccy bohaterowie antykomunistycznego podziemia...
    Żołnierze Wyklęci – sądeccy bohaterowie antykomunistycznego podziemia...

Żołnierze Wyklęci – sądeccy bohaterowie antykomunistycznego podziemia. Wybór prac laureatów z lat 2011–2015, oprac. Anna Zechenter, współpraca Dawid Golik, Kraków 2016, 158 s., ISBN 978-83-943749-4-5

Krakowski Oddział IPN wspólnie z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Posłem na Sejm RP Andrzejem Romankiem organizował od 2011 r. konkurs historyczny poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego z terenu Sądecczyzny. Celem konkursu było nakłonienie młodych ludzi do zainteresowania się historią najnowszą, do poszukiwania korzeni własnych rodzin i poznawania przeszłości bliskich i sąsiadów. Najlepsze prace laureatów pięciu edycji konkursu, opatrzone bogatym materiałem ikonograficznym, zostały zebrane i wydane w postaci książki. Czytelnik odnajdzie na jej kartach odkrywane i opisywane na nowo przez młodych ludzi losy niezłomnych bohaterów Ziemi Sądeckiej, związanych z takimi organizacjami i grupami zbrojnymi jak Polska Podziemna Armia Niepodległościowców, Wojsko Polskie, Wojsko Generała Andersa, Wiarusy czy oddziały Stanisława Frączka „Zatora”, Mariana Mordarskiego „Śmigi”, Stanisława Piszczka „Okrzei”.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie
Wprowadzenie Kierownik Działu Edukacji i Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
Wprowadzenie Andrzeja Romanka
Podziemie niepodległościowe na Podhalu i Sądecczyźnie (Dawid Golik)
Nota wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (Anna Zechenter)

I EDYCJA 2011

I miejsce
Dominika TabaszPostawcie mi krzyż brzozowy…
II miejsce
Bartosz Filip, Maluczko i skończy się ścieżka zarośnięta cierniem… Ks. Władysław Gurgacz
III miejsce
Barbara Toczek, Ojciec Władysław Gurgacz – Popiełuszko stalinowskich czasów

II EDYCJA 2012

I miejsce
Dawid Pajor, Nie zginą polegli
II miejsce
Barbara Chowaniec, Stanisław Pióro „Emir” – Bohater Wyklęty
III miejsce
Anna RadzikOddział partyzancki Stanisława Frączka „Zatora”

III EDYCJA 2013

I miejsce
Łukasz ZiółkowskiZwyciężony jest ten, kto się poddaje. O Janie Peciaku na podstawie jego maszynopisów
II miejsce
Sylwia PasionekCzekając na wolność… Dzieje „Wojska Generała Andersa” w powiecie limanowskim 
III miejsce (ex aequo)
Michał Dunikowski, Wybrane postacie opozycji antykomunistycznej na ziemi limanowskiej po 1945 r.
III miejsce (ex aequo)
Krzysztof Kostecki, Józef Stojek – niezłomny żołnierz oddziału „Grot”

IV EDYCJA 2014

I miejsce
Julia Obrzut, Idealiści w sztormie epoki. Zostać wyklętym to pozostać niezłomnym
II miejsce
Justyna Stelmach, Kobiety Wyklęte
III miejsce (ex aequo)
Monika StachońMy będziem trzymać wieczną straż! Bronisław Basta – niezłomny żołnierz w walce o Polskę
III miejsce (ex aequo)
Hubert Trepa, Złamać niezłomnego – Mariana Mordarskiego historia

V EDYCJA 2015

II miejsce 
Hubert Trepa, W kłębach kurzu, w milczeniu maszerowaliśmy ku swemu przeznaczeniu, ku swej Ananke! historia Bolesława Skocznia
III miejsce
Klaudia Sobczyk, Oczy Niezłomnego – wspomnienia po latach

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry