Nawigacja

Książki – Kraków

Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

 • Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał, wydanie II, Kraków 2015, 448 s.

Problem wiarygodności dokumentów bezpieki nadal wzbudza silne emocje społeczne. Dlatego zdecydowaliśmy się przypomnieć książkę, która była pierwszą próbą usystematyzowania problemów związanych z archiwaliami UB-SB, a także z pracą operacyjną komunistycznej policji politycznej. W tomie zebrano artykuły najbardziej znanych specjalistów zajmujących się tą problematyką – jest to bezcenna lektura dla każdego badacza historii najnowszej, a także dla wszystkich tych, którzy chcieliby zabrać głos w debacie o „teczkach”.

SPIS TREŚCI

 • RyszardTerlecki, Przedmowa
 • Filip Musiał, Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji
 • Wojciech Frazik, Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak,Dzieje aparatu represji w Polsce Ludowej (1944–1989). Stan badań
 • Wojciech Frazik, Publikacje proweniencji MBP–KdsBP–MSW przechowywane w oddziałowych Biurach Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej
 • Marek Jan Chodakiewicz, Wędrówki historyka. Kilka słówo metodologii
 • Tomasz Balbus, Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródło znawcze
 • Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne
 • Piotr Milczanowski, Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW
 • Monika Komaniecka, Organizacja i funkcjonowanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa
 • Monika Komaniecka, Dzienniki korespondencyjne,rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne jako źródła historyczne
 • Ewa Zając, Ślad pozostaje w aktach. Wybranezagadnienia dotyczące funkcjonowania ewidencji operacyjnej w latach 1962–1989
 • Wojciech Frazik, Filip Musiał, Akta agenturalne wpracy historyka
 • Krzysztof Szwagrzyk, Struktura i dokumentacja komunistycznego aparatu represji II (prokuratura i sądownictwo wojskowe oraz powszechne, więziennictwo). Krytyka źródeł
 • Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Protokół przesłuchania jako źródło historyczne
 • Wojciech Frazik, Sprawa spadochroniarzy – przyczynek do dyskusji o wiarygodności akt sądowych
 • Radosław Peterman, Proces brakowania i niszczenia akt organów bezpieczeństwa państwa w latach 1954–1990 na przykładzie województwa łódzkiego
 • Łukasz Kamiński, Lingua securitatis
 • Andrzej Paczkowski, Bardzo krótki słownik wywiadu
 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry