Nawigacja

Książki – Kraków

Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989)

 • Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989)

Filip Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa wświetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), wydanie II, Kraków 2015, 396 s.

Monografia jest systematycznym wykładem opisującym metody, środki i formy działania Służby Bezpieczeństwa. Duże zainteresowanie tą tematyką sprawiło, że zdecydowaliśmy się na drugie wydanie tej książki, która ukazała się po raz pierwszy kilka lat temu. Nadal jednak jest jedynym uporządkowanym i kompletnym wykładem opisującym metody i taktyki werbunku oraz prowadzenia agentury, a także sposoby i techniki inwigilacji społeczeństwa przez SB. To jedna z najważniejszych na rynku wydawniczym pozycji przybliżających kulisy działania tajnych służb.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wprowadzenie

 • 1. Cel pracy
 • 2. Stan badań nad pracą operacyjną SB w latach 1970–1989
 • 3. Konstrukcja pracy

Rozdział 1. Służba Bezpieczeństwa i praca operacyjna w latach1970–1989

 • 1.1. Służba Bezpieczeństwa
 • 1.2. Praca operacyjna SB
 • 1.3. Podstawowe cele pracy operacyjnej
 • 1.4. Podstawowe zasady pracy operacyjnej

Rozdział 2. Środki pracy operacyjnej SB w latach 1970–1989

 • 2.1. Osobowe środki pracy operacyjnej
  • 2.1.1. Tajni współpracownicy
  • 2.1.2. Dysponenci lokali kontaktowych
  • 2.1.3. Kontakty operacyjne
  • 2.1.4. Kontakty służbowe
  • 2.1.5. Konsultanci
  • 2.1.6. Inne osobowe źródła informacji
 • 2.2. Rzeczowe środki pracy operacyjnej
  • 2.2.1. Technika operacyjna
  • 2.2.2. Obserwacja zewnętrzna
  • 2.2.3. Inne środki pracy operacyjnej

Rozdział 3. Metody pracy operacyjnej SB w latach 1970–1989

 • 3.1. Poznawcze metody pracy operacyjnej
  • 3.1.1. Analiza operacyjna
  • 3.1.2. Sprawdzenie operacyjne
  • 3.1.3. Inwigilacja operacyjna
 • 3.2. Manipulacyjne metody pracy operacyjnej
  • 3.2.1. Inspiracja operacyjna
  • 3.2.2. Dezinformacja operacyjna
  • 3.2.3. Dezintegracja operacyjna
  • 3.2.4. Rozmowy operacyjne
 • 3.3. Kompleksowe metody pracy operacyjnej
  • 3.3.1. Kombinacja operacyjna
  • 3.3.2. Gra operacyjna
  • 3.3.3. Rozpracowanie operacyjne

Rozdział 4. Formy pracy operacyjnej SB w latach 1970–1989

 • 4.1. Sprawa operacyjnego sprawdzenia
 • 4.2. Sprawa operacyjnego rozpracowania
 • 4.3. Kwestionariusz ewidencyjny
 • 4.4. Sprawy obiektowe

Rozdział 5. Metody śledcze SB

Rozdział 6. Zmiana środków, metod i form pracy operacyjnej wlatach 1945–1990

 • 6.1. Środki pracy operacyjnej
  • 6.1.1. Osobowe środki pracy operacyjnej
  • 6.1.2. Rzeczowe środki pracy operacyjnej
 • 6.2. Metody i formy pracy operacyjnej

Zakończenie
Aneks. Słowniczek podstawowych pojęć z języka operacyjnego UB/SB
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks nazwisk
Spisdiagramów, tabel i schematów

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry