Nawigacja

Książki – Kraków

Nowa Huta nieznana i tajna. Obraz miasta w materiałach Urzędu bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej (1949–1956)

Wojciech Paduchowski, Nowa Huta nieznana i tajna. Obraz miasta w materiałach Urzędu bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej(1949–1956), Kraków 2014, 471 s.

Powstające miasto, kombinat oraz zróżnicowana społeczność widziana oczami funkcjonariuszy UB i MO. Mieli za zadanie pilnować, aby urzeczywistnieniu komunistycznej idei utworzenia socjalistycznej w duchu dzielnicy nikt nie stanął na przeszkodzie, w tym także przybywający tu z różnych strondawni żołnierze AK i BCh, działacze WiN, PPS-WRN, struktur Polskiego PaństwaPodziemnego.

Sieć agenturalna, donosicielstwo, kradzieże, bójki, prostytucja – to dotychczas badane sporadycznie lub nie badane wcale aspekty życia Nowej Huty. Ponadto walka władz komunistycznych z nowohuckim Kościołem. Tym zagadnieniom poświęcił uwagę autor niniejszej publikacji.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Uwagi metodologiczne. Spór o Nową Hutę

Rozdział II
Urząd Bezpieczeństwa

2.1 Struktura organizacyjna Urzędu Bezpieczeństwa w NowejHucie
2.2 Zasady pracy operacyjnej
2.2.1 Praca operacyjna i jej zadania
2.3 Działalność
2.3.1 Nasycenie agenturalne
2.3.2 Werbunek i fluktuacja agenturalna
2.3.3 Donosicielstwo i spotkania agenturalne
2.3.4 Środowisko

Rozdział III
Milicja Obywatelska

3.1 Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej w NowejHucie
3.1.1 Kompetencje MO i UB
3.2 Przestępczość w Nowej Hucie
3.2.1 Sieć agenturalna
3.2.2 Chuligaństwo
3.2.3 Wypadki komunikacyjne
3.2.4 Fałszerstwa i sabotaż
3.2.5 Prostytucja i kradzieże
3.3 Źródła przestępczości
3.4 „Paszportyzacja”
3.5 Konsultacje projektu konstytucji PRL

Rozdział IV
W zwierciadle „szeptanki”

4.1 Związek Radziecki
4.2 Wojna
4.3 Polska ludowa
4.4 Dostojnicy PRL
4.5 Polityka międzynarodowa

Rozdział V
Represjonowani – próba charakterystyki środowiska

5.1 Wrogi element
5.2 Andersowcy
5.3 „Nielegalna” działalność po II wojnie światowej
5.4 Działalność w czasie II wojny światowej na tereniePolski
5.5 „Niedemokratyczna” działalność przed rokiem 1939
5.6 Inwigilowani z innych powodów
5.7 Droga do Nowej Huty
5.8 Pochodzenie społeczne
5.9 Wiek i wykształcenie

Rozdział VI
Walka z Kościołem nowohuckim

Rozdział VII
Funkcjonariusze – próba charakterystyki środowiska

7.1 Funkcjonariusze UB
7.1.1 Rodowód
7.1.2 Środowisko rodzinne – ideologia
7.1.3 Struktura wieku – upartyjnienie – stopień kompetencji
7.1.4 Droga do Nowej Huty
7.1.5 „Występki” funkcjonariuszy
7.1.6 Społeczne postrzeganie
7.2 Funkcjonariusze MO i ORMO
7.2.1 Rodowód
7.2.2 Środowisko rodzinne – ideologia
7.2.3 Struktura wieku – upartyjnienie – stopień kompetencji
7.2.4 Droga do Nowej Huty

Zakończenie

Aneks nr 1
Funkcjonariusze nowohuckiego Urzędu Bezpieczeństwa

Aneks nr 2
Funkcjonariusze nowohuckiej Milicji Obywatelskiej

Aneks nr 3
Nowohuccy członkowie ORMO

Aneks nr 4
Kryptonimy mieszkań konspiracyjnych, lokali konspiracyjnych,lokali kontaktowych UB funkcjonujących w latach 1949–1956 na terenie Nowej Huty

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry