Nawigacja

Książki – Kraków

Przed Sierpniem. Przejawy oporu społecznego i postaw opozycyjnych wśród mieszkańców województwa kieleckiego 1975–1980. Wybór dokumentów

Przed Sierpniem. Przejawy oporu społecznego i postaw opozycyjnych wśród mieszkańców województwa kieleckiego 1975–1980. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i opracowanie Edyta Krężołek, Kraków-Kielce 2014, 200 s.

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie skali oporu społecznego i opozycyjnego zaangażowania mieszkańców woj. kieleckiego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w., zagadnień niepodejmowanych dotąd przez historyków. W zbiorze zaprezentowano 46 dokumentów przedstawiających wydarzenia od 1975 r. do pierwszej połowy 1980 r., czyli poprzedzające powstanie „Solidarności”.

(ze Wstępu)

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry