Nawigacja

Książki – Kraków

Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956

Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956, red. Dawid Golik, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Dla Miasta w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2014, 414 s.

Książka Masz synów w lasach, Polsko... składa się z kilkunastu artykułów naukowych prezentujących najnowszy stan badań nad działalnością podziemia niepodległościowego oraz represjami komunistycznymi na Podhalu i Sądecczyźnie po zakończeniu II wojny światowej. Poszczególne teksty, przygotowane przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, stanowią rozszerzone wersje referatów prezentowanych podczas konferencji naukowej „W hołdzie «wyklętym»...Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956”, która miała miejsce 2 marca 2012 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Artykuły te wnoszą bez wątpienia istotny wkład w historiografię regionalną, rzucają też, jak się wydaje, nowe światło na zjawiska znane w innych zakątkach Polski. Sam tytuł publikacji – Masz synów w lasach, Polsko... – zaczerpnięty został z „Wiersza o obecnej Polsce!”, napisanego podczas pobytu w partyzantce przez Franciszka Tomaszkiewicza „Białego" z oddziału „Huragan”.

Książkę można nabyć:
OBEP IPN Kraków, tel. (12) 289-20-70 e-mail: obep.krakow@ipn.gov.pl 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Ryszard Nowak (Prezydent Miasta Nowego Sącza)

Wstęp
Dawid Golik

Piotr Sadowski
DZIAŁANIA WOJENNE NA SĄDECCZYŹNIE W STYCZNIU 1945 R.

Dawid Golik
ROZWIĄZANIE AK NA SĄDECCZYŹNIE I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU SAMOOBRONY AK KPR. JANA WĄCHAŁY „ŁAZIKA”, „KAMIENIA”

Michał Wenklar
ORGANIZACJA „WYZWOLENIE" FELIKSA LEŚNIOWSKIEGO „LARSONA" (1945–1947)

Marcin Kasprzycki
ODDZIAŁ PARTYZANCKI „HURAGAN" ANDRZEJA SZCZYPTY „ZENITA”

Dawid Golik, Tomasz Kosecki
ODDZIAŁ „WOJSKO POLSKIE" 1945–1947

Wojciech Frazik
JAN FREISLER – KURIER NIE TYLKO DO BUDAPESZTU

Dawid Golik, Filip Musiał
KSIĄDZ WŁADYSŁAW GURGACZ – NIEZŁOMNY KAPELAN POLSKIEJ PODZIEMNEJ ARMII NIEPODLEGŁOŚCIOWCÓW

Maciej Korkuć
PROF. DR HAB. MARIAN MORDARSKI – „KADROWY BANDYTA Z PRZESZŁOŚCI”

Elżbieta Pietrzyk
WOKÓŁ SPORÓW I KONTROWERSJI. CASUS MIECZYSŁAWA BULANDY

Marcin Chorązki
SĄDECCY „WROGOWIE LUDU" – MIĘDZY PAMIĘCIĄ JEDNOSTEK A DOKUMENTAMI UB

Roksana Szczypta-Szczęch
PO DRUGIEJ STRONIE BARYKADY. STANISŁAW WAŁACH – (NIE TYLKO) SZEF SĄDECKIEJ BEZPIEKI

Mateusz Szpytma
ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM I JEGO GENEZA (1945/1949–1956). ZARYS PROBLEMATYKI

Leszek Zakrzewski
POMNIK CHWAŁY ARMII CZERWONEJ W NOWYM SĄCZU – DZIEJE ZAKŁAMANIA

Paweł Terebka
INSCENIZACJA HISTORYCZNA „ROZBICIE UBECKIEJ KATOWNI" (NOWY SĄCZ, 2 MARCA 2012 R.)

Wykaz skrótów
Indeks osób, pseudonimów i rejestracji
Indeks miejscowości

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry