Nawigacja

Książki – Kraków

Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990

Monika Komaniecka, Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim wlatach 1945–1990, Kraków 2014, 587 s.

Prezentowana monografia wpisuje się w nurt badań dotyczących komunistycznego aparatu represji. Przedstawia strukturę i sposób działania trzech wydziałów UB/SB w Krakowie, zajmujących się obserwacją, techniką operacyjną i kontrolą korespondencji, czyli Wydziałów „B”,„T” oraz „W”.

Autorka przedstawia kulisy funkcjonowania pionów pomocniczych policji politycznej i analizuje metody stosowane przez jej funkcjonariuszy podczas obserwacji, podsłuchiwania rozmów, tajnych przeszukań, perlustracji korespondencji.Działania te miały zapewnić możliwie pełną kontrolę nad wszelkimi grupami społecznymi, w tym dyplomatami, obcokrajowcami, działaczami opozycji, przedstawicielami Kościoła katolickiego, ale także zwykłymi obywatelami.

Przekrojowe ujęcie działań bezpieki, wykorzystującej w swej pracy operacyjnej środki techniczne, ukazało policyjny charakter państwa rządzonego przez komunistów oraz skalę inwigilacji obywateli. Rozprawa ma charakter poznawczy i wzbogaca dotychczasowe ustalenia o wiele nieznanych faktów i zjawisk z zakresu funkcjonowania peerelowskich organów bezpieczeństwa.

Pozycja nominowana do Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza (2015)

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry