Nawigacja

Książki – Kraków

Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty

Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, opracowanie: Zbigniew Solak, Jarosław Szarek, współpraca Henryk Głębocki, Jolanta Nowak, Adam Roliński, Kraków 2005

Nakład wyczerpany, dodruk w przygotowaniu

Książka „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty” przygotowana przez Zbigniewa Solaka i Jarosława Szarka przy współpracy: Henryka Głębockiego, Jolanty Nowak, Adama Rolińskiego powstała przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska.
Zawiera ona 12 relacji dotyczących wydarzeń po 13 grudnia 1981 roku opisywanych z perspektywy różnych środowisk. Liliana Batko-Sonik mówi o pomocy internowanym oraz o francuskiej pomocy dla Polski stanu wojennego. Wojciech Sikora opowiada o paryskim biurze NZS, Komitecie Koordynacyjnym „Solidarności”, „Kontakcie”. Stanisław Chmielewski wspomina strajk w Elektrociepłowni „Łęg” oraz podziemną działalność w strukturach zakładowych i branżowych energetyki, kontakty z francuskimi związkowcami. Edward Kuliga mówi o Nowej Hucie-Mistrzejowiach, współpracy z ks. Kazimierzem Jancarzem, słynnych czwartkowych Mszach św. za ojczyznę, Teresa Starmach o solidarnościowych nauczycielach, pracy łącznika Władysława Hardka – reprezentanta Małopolski w podziemnym ogólnopolskim kierownictwie związku – Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Ryszard Bocian i Stanisław Tatara opowiadają działalność w KPN, strajki w AM i PSK oraz w krakowskim „Fadomie”. Elżbieta Szymczyk wspomina reakcje na wprowadzenie stanu wojennego wśród młodzieży szkół średnich i swą aktywność w duszpasterstwach akademickich oraz Federacji Młodzieży Walczącej. Atilla Jamorozik – przewodniczący krakowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków – mówi o działalności w ZPAP do rozwiązania związku przez reżim w 1983, a Adam Kalita o konspiracyjnych strukturach NZS w Krakowie, natomiast Iwona Porczak-Glanowska o nowohuckim podziemiu i „Orle Białym”. Irena i Julina Włosikowie, rodzice Bogdana – młodego hutnika zastrzelonego przez esbeka 13 października 1982 roku, mówią o tamtej tragedii i swej walce o sprawiedliwość.
Praca zwiera także materiały z archiwum Władysława Hardka - dotyczące jego działalności w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” m.in. jego korespondencję z przywódcami podziemnej „Solidarności”, materiały dotyczące krakowskich struktur konspiracyjnych itp.
Do publikacji dołączony jest również spis wszystkich internowanych w Małopolsce, przygotowany przez dra Zbigniewa Solaka, zmarłego w czasie prac nad książką, której 200 stron zawiera ponad 60 dokumentów z archiwum Służby Bezpieczeństwa – największy, opublikowany do teraz taki zbiór dotyczący tego okresu. Materiały te opisują m.in. stan i zadania agentury SB w Krakowie – głównie w wyższych uczelniach, a także plany i działania bezpieki podejmowane w celu rozbicia podziemia, z uwzględnieniem kierowniczych struktur NSZZ „Solidarność” w Małopolsce, Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, sytuacji w podziemiu wydawniczym, analiz dotyczących internowanych z Małopolski, nastrojów w szkołach średnich i w wyższych uczelniach.
Do pracy dołączona jest również płyta CD z nagraniami pieśni (m.in. „Niech się junta wystrzela, trafi szlag Jaruzela” z obozu internowania w Załężu dokonanymi przez kpt. SB Zbigniewa Ziobrę, które stały się podstawą do działań prokuratury i próby skazania na 3 lata więzienia czterech „śpiewaków” – Bogdana Klicha, Krzysztofa Krzysztofiaka, Jerzego Piekarskiego, Zbigniewa Solaka. Na płycie są również odgłosy walk ulicznych z Nowej Huty z 1982 roku, zapisy rozmów z milicyjnych radiostacji podczas walk z manifestantami, audycja Radia „Solidarność”, fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II z Mistrzejowic w 1983, a także liczne inne pieśni z obozów internowania m.in. słynna „Zielona wrona” i „Nie chcemy komuny”.

Wersja elektroniczna książki

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry