Nawigacja

Książki – Kraków

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. I

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, tom I, red. Jan Żaryn, Jacek T. Żurek, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002 (seria „Słowniki”, t. 1)

W serii „Słowniki” publikowane są opracowania o charakterze encyklopedycznym i biograficznym, poświęcone najnowszej historii Polski. Mają one na celu przedstawienie żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, uczestników konspiracji, opozycji i ruchu społecznego z lat 1939–1989.

Pierwszy tom słownika Konspiracja i opór społeczny w Polsce (179 biogramów) jest zapisem życiorysów ludzi, którzy nie pogodzili się z powojenną rzeczywistością i w najtrudniejszych czasach prowadzili walkę o niepodległą Polskę. Pozwala zrozumieć ich motywację i drogi życiowe, a także formy i skalę oporu przeciw komunistycznej władzy w latach czterdziestych i pięćdziesiątych.

Autorami biogramów są pracownicy BEP z całego kraju, a także historycy spoza IPN. Biogramy opracowane zostały w oparciu o materiały archiwalne, często niedostępne w okresie PRL, zawierają wiele nieznanych wcześniej informacji.

Słownik ten będzie się ukazywał jako wydawnictwo ciągłe, a poszczególne tomy wydawane będą w systemie holenderskim (niealfabetycznym). W przygotowaniu kolejny tom.

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry