Nawigacja

Książki – Kraków

13 grudnia. Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków.

13 grudnia. Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków. Opracowanie: Zbigniew Solak, Jarosław Szarek, nakład wyczerpany

Zbiór trzydziestu jeden relacji zawartych w książce usiłuje wypełnić dotkliwą lukę w naszej historiografii, wciąż ułomnej wobec niedostatku profesjonalnych badań i wyczerpujących publikacji, poświęconych historii najnowszej. Ukazują one solidarnościowy opór i represje, jakie były ceną za upominanie się o wolność, ale także są zapisem działań, z których zrodziła się III Rzeczpospolita. Opracowany przez autorów indeks osób i haseł to prawdziwa encyklopedia okresu stanu wojennego. Ten trud podjęty przy redagowaniu relacji, kwalifikuje ich książkę do najważniejszych źródeł naszej wiedzy o społecznym oporze po 13 grudnia 1981 roku w Małopolsce.

Wersja elektroniczna książki

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry