Nawigacja

Książki – Kraków

Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868–2018)

  • Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868–2018)
    Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868–2018)

Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868–2018), red. Stanisław Cieślak SJ, Monika Stankiewicz-Kopeć, Michał Wenklar, IPN, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2022, 408 s, ISBN 978-83-8229-469-9 (IPN), 978-83-7614-532-7 (AIK)  

Książka Z powrotem w Krakowie... zawiera 15 artykułów naukowych poświęconych aktywności jezuitów krakowskich od momentu ich powrotu do miasta w 1867 roku aż po czasy współczesne. Wielowymiarowa aktywność krakowskich jezuitów (duszpasterska, naukowo-kulturalna, wychowawcza, wydawnicza, społeczna) została zaprezentowana w kontekście dynamicznych przemian społeczno-politycznych XIX i XX wieku.

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry