Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Eliminacje wojewódzkie w Kielcach i Krakowie rozstrzygnięte

Pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach 14 marca 2018 r. odbyły się eliminacje dla województwa świętokrzyskiego IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Udział zgłosiło 48 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury wyłoniło trzy finalistki: Klaudię Kołodziej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Julię Struską ze Szkoły Podstawowej w Oksie oraz Natalię Wardę z Gimnazjum w Pińczowie, a także wyróżniło Natalię Cych (Szkoła Podstawowa w Oksie), Mateusza Kwiatka (Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach), Julię Łatę (Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim), Karolinę Prusicką (Gimnazjum Publiczne w Sobkowie), Damiana Ryczkowskiego (Technikum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim), Marię Sobieraj (Szkoła Podstawowa w Cieszkowach) i Julię Wąsik (Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli).

Dwa dni wcześniej podobne eliminacje dla Małopolski przeprowadzono na krakowskim Przystanku Historia. Tutaj Spośród 27 zgłoszonych uczniów z 13 szkół województwa małopolskiego ostatecznie wystartowały 22 osoby. Jury w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Kuta (prezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück), Ewa Romaniak (aktorka teatralna i filmowa), historyk z IPN w Krakowie dr Marcin Chorązki (zastąpiony po przerwie przez Roksanę Szczyptę-Szczęch, także historyka z IPN w Krakowie i koordynatorkę eliminacji dla województwa małopolskiego), wyłoniło dwie finalistki: Marię Siołę, uczennicę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu oraz Natalię Łącką, uczennicę I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

Podczas przerwy w małopolskich eliminacjach uczestnicy konkursu zapoznali się z wystawą „Dzielne Kobiety z Neubrandenburga”, poświęconą więźniarkom KL Ravensbrück i podobozu w Neubrandenburgu.

Zwycięzcy konkursu z obu województw wraz z opiekunami 14 kwietnia 2018 r. wezmą udział w Gali Finałowej w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej, a w dniach 18-21 maja 2018 r. odwiedzą Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück w Niemczech.

Organizatorami tegorocznego konkursu, odbywającego się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück oraz Miasto Ruda Śląska. Instytucje wspierające to Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Konkurs został zainspirowany Uchwałą Senatu z 30 marca 2011 r., ustanawiającą kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück o następującym brzmieniu:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzono zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami.

Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapomniane. Młode pokolenie coraz mnie wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach.

Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu – Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar – kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

do góry