Nawigacja

Konkursy historyczne

Inauguracja małopolskiego konkursu literacko-dokumentalnego „Młody dokumentalista 2023/2024”

6 października 2023 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie zainaugurowaliśmy konkurs literacko-dokumentalny „Młody dokumentalista 2023/2024”, który odbędzie się pod hasłem „...bo ratujemy życie”, w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów oraz ustanowieniem przez Sejm roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów.

10 września 2023 r. papież Franciszek włączył do grona błogosławionych Kościoła katolickiego rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej na Podkarpaciu oraz ich siedmioro dzieci. Wszyscy oni zostali 24 marca 1944 r. zamordowani przez Niemców za ukrywanie Żydów. Złożona przez Ulmów ofiara jest symbolem postawy tysięcy Polaków, którzy ryzykując życiem udzielali pomocy Żydom, prześladowanym i eksterminowanym przez niemieckich okupantów.

– Finał konkursu przypadnie w 2024 r., Roku Rodziny Ulmów, gdy uczcimy 80. rocznicę śmierci Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Ulmowie symbolizują tysiące Polaków, którzy ryzykowali życiem własnym, swoich współmałżonków i dzieci, aby ratować ludność żydowską i jej pomagać – powiedział w swoim wystąpieniu dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr hab. Filip Musiał. – Z Małopolski chcemy przywołać postaci tak znane jak choćby rodzina Baranków z Siedlisk, zamordowaną w marcu 1943 r., czy mniej znane, ale przypominane m.in. przez IPN rodziny Kucharskich i Książków zamieszkałych w okolicach Kozłowa. Chcemy też sięgnąć pamięcią do Tadeusza Pankiewicza i Apteki Pod Orłem. Być może dzięki młodzieży, która weźmie udział w tym konkursie uda się odkryć nowe, nieznane przypadki, nowe nieznane historie i życiorysy Polaków, którzy ratowali Żydów w latach II wojny światowej – dodał dr Musiał. Przypomniał ponadto o Radzie Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” – instytucji powołanej w ramach Polskiego Państwa Podziemnego.

W konferencji prasowej na „Przystanku Historia” wzięli także udział: małopolski kurator oświaty Barbara Nowak oraz dyrektorzy wydziałów katechetycznych Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej i Kurii Diecezjalnej w Tarnowie – ks. Konrad Kozioł i ks. dr Andrzej Jasnos.

Podstawowe informacje o projekcie

 • Celem konkursu jest odkrycie i opisanie historii Polaków ratujących Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski w latach 1939-1945. Wskazanie na istotną rolę młodego pokolenia dla zachowania pamięci o bohaterskich i szlachetnych postawach Polaków w czasie II wojny światowej.
 • Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Małopolski.
 • Zadanie konkursowe polega na napisaniu reportażu jako pracy indywidualnej, poświęconej wybranej osobie lub osobom (np. rodzinie) – Polakom ratującym Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski w latach 1939-1945.
 • Wyniki konkursu ogłosimy 20 marca 2024 r. podczas gali finałowej w Krakowie, cztery dni przed przypadającym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Zostaną także podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w mediach społecznościowych.
 • Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zostaną przyznane w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z możliwością przyznania wyróżnień specjalnych przez dyrektora oddziału IPN, małopolskiego kuratora oświaty, wydziały katechetyczne Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
 • Wszelkie informacje na temat projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w odrębnej zakładce pod nazwą „Polacy ratujący Żydów”, a także na stronie internetowej Oddziału IPN w Krakowie.
 • Koordynatorami konkursu są: Roksana Szczypta-Szczęch (IPN) oraz Ewa Włodarczyk (Kuratorium Oświaty w Krakowie).

Harmonogram

 • 16 listopada 2023 r. – webinar z dr. Tomaszem Domańskim, historykiem z Delegatury IPN w Kielcach
 • grudzień 2023 r. – webinar z udziałem m.in. Radosława Kurka, historyka i archiwisty z Oddziału IPN w Krakowie
 • 1-19 stycznia 2024 r. – termin nadsyłania prac konkursowych
 • luty/marzec 2024 r. – termin oceny prac przez wojewódzką komisję konkursową i kapitułę konkursu
 • 20 marca 2024 r. – gala finałowa konkursu

Organizatorzy

 • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie

Współorganizatorzy

 • Wydziały katechetyczne Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej i Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Patronat honorowy nad projektem

 • Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski
 • Biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż
 • dr Wanda Półtawska

Patronat medialny

 • Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”
 • Tygodnik Katolicki „Niedziela”
 • „Gość Niedzielny”
 • Radio Dobra Nowina Małopolska

Polecamy publikacje, serwisty internetowe oraz inne materiały do wykorzystania

do góry