Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs w 75. rocznicę utworzenia Zrzeszenia WiN

  • Konkurs filmowy w 75. rocznicę utworzenia WiN
    Konkurs filmowy w 75. rocznicę utworzenia WiN

Wspólnie z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Kielcach rozpoczynamy konkurs filmowy „O wolność obywatela i niezawisłość państwa” na temat Zrzeszenia „Wolność i  Niezawisłość” w 75. rocznicę utworzenia organizacji.

Siedemdziesiąt pięć lat temu powstało Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” – największa organizacja antykomunistycznego podziemia, utworzona na bazie struktur Armii Krajowej. Jej założyciele wprost odwoływali się do testamentu Polski Podziemnej, pragnąc walczyć o realizację jego ideałów. Pierwotne założenia, że można będzie ograniczyć działalność nowej organizacji do konspiracji politycznej i informowania społeczeństwa, okazały się płonne. Skala komunistycznych represji, trwających mimo powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, sprawiła, iż w ramach WiN działało także wiele oddziałów zbrojnych.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie autorskiego filmu o tematyce nawiązującej do celów powstania, działalności lub postaci związanych ze Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”. Maksymalna długość filmu to 60 sekund. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. O przyznaniu nagrody decyduje organizator biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i artystyczną prac oraz kreatywność jaką wykażą się uczestnicy konkursu. Nagrodę w konkursie stanowi zestaw, na który składają się: moneta kolekcjonerska, gra edukacyjna i książka.

Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem internetowej usługi transferu plików, np. WeTransfer, na adres: przystanek.kielce@ipn.gov.pl do 16 września 2020 r. (włącznie).

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do dnia 18 września 2020 r., a ich lista opublikowana zostanie na stronie „Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach” na Facebooku.

Laureaci będą mogli odebrać nagrody po 20 września 2020 r. (w godz. 9-17, od wtorku do piątku) w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ul. Warszawskiej 5.

do góry