Nawigacja

Konkursy historyczne

Kielecki konkurs poświęcony sowieckiej okupacji wschodnich terenów RP w latach 1939-1941

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie literacko-historycznym „Za pierwszego Sowieta. Polacy w czasie agresji sowieckiej na Polskę i okupacji wschodnich terenów Rzeczpospolitej (1939-1941)”. Zgłoszenia do 15 stycznia 2021 r. Szczegóły w załączniku.

Konkurs poświęcony jest polityce ZSRS wobec Polski, a w sposób szczególny sytuacji obywateli polskich na Kresach II Rzeczpospolitej we wspomnianym okresie. Zadaniem uczestników jest przygotowanie w formie pisemnej fragmentu dziennika lub pamiętnika osoby, której losy wiążą się z tematem konkursu. Główny bohater pracy może być fikcyjny lub zainspirowany postacią historyczną.

W konsekwencji podpisanego 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow, wybuchu II wojny światowej, wkroczenia 17 września 1939 r. Armii Czerwonej oraz układu o przyjaźni i granicach, zawartego 28 września 1939 r. między III Rzeszą a ZSRS, tereny te zostały objęte okupacją sowiecką. Mimo że trwała ona zaledwie 21 miesięcy, do 22 czerwca 1941 r., zapisała się krwawo na kartach historii narodu polskiego. By wymusić uległość, zapobiec próbom ewentualnego oporu oraz uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, okupant prowadził politykę wszechobecnego terroru wobec społeczeństwa polskiego.

Wśród represji zastosowanych przez Sowietów należy wymienić aresztowania, m.in. przedwojennych działaczy politycznych, społecznych, przedstawicieli administracji polskiej, inteligencji, duchowieństwa czy służb mundurowych, zsyłki do łagrów, cztery masowe deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS, zbrodnię katyńską, przymusowe narzucenie obywatelstwa sowieckiego.

Przez niemal 50 lat, w okresie rządów komunistycznych w Polsce, tematyka ta była skazana na zapomnienie. Nie można było pisać o okrucieństwie żołnierzy Armii Czerwonej, bezwzględności organów NKWD czy rzeczywistości życia na zsyłce. Dziś, po prawie 30 latach badań historyków nad kwestiami związanymi z okupacją sowiecką ziem wschodnich, wiedza na temat wydarzeń z lat 1939-1941 jest coraz bardziej powszechna w świadomości Polaków. Konkurs ma na celu wzbudzić zainteresowanie tą tematyką młodzieży szkolnej.

do góry