Nawigacja

Komunikaty

Komunikat o umorzeniu śledztwa o sygn. S 90.2017.Zn, dotyczącego zbrodni popełnionych w latach 1939-1945 w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, że postanowieniem z 16 lutego 2023 r. umorzono śledztwo o sygnaturze akt S 90.2017.Zn w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na naruszeniu w okresie od 1939 do 1945 roku w Sachsenhausen i innych miejscowościach prawa międzynarodowego przez funkcjonariuszy SS, idących na rękę władzy państwa niemieckiego poprzez dokonywanie zabójstw i pozbawianie wolności obywateli polskich osadzonych w tamtejszym obozie koncentracyjnym, co stanowiło poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, t.j. o przest. z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 z późn. zm.) i art. 118 a § 2 pkt 1, 2, 3 kk w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 102) na zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 i 7 k.p.k. – wobec stwierdzenia, że postępowanie karne, co do tego samego czynu zostało prawomocnie zakończone, wobec śmierci sprawców oraz na zasadzie art. 322§ 1 k.p.k. – wobec niewykrycia pozostałych sprawców.

Na podstawie art. 131 § 3 kpk pokrzywdzeni w niniejszej sprawie mogą, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia przedmiotowego komunikatu, zwrócić się telefonicznie (12 429 62 35), e-mailowo na adres: komisja.krakow@ipn.gov.pl lub pocztowo: Kraków 31-012 ul. Reformacka 3 do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie o doręczenie odpisu wskazanego wyżej postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Nardowi Polskiemu
w Krakowie

prok. Waldemar Szwiec

do góry