Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłym sędziom Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie oraz byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie

W dniu 26 czerwca 2023 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko byłym sędziom Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Leszkowi P i Romanowi D. oraz byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Krakowie Eugeniuszowi M.

Byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Krakowie Eugeniuszowi M. zarzucono, że w dniu 3 maja 1982 r. w Krakowie przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że chcąc, aby pozbawiono wolności wskazanych poniżej pokrzywdzonych nakłaniał Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie do tego czynu poprzez żądanie wymierzenia kar bezwzględnego  pozbawienia wolności dla Józefa J., Tadeusza P., Zbigniewa L., Krzysztofa W. – K, Krzysztofa W, Mieczysława G, Tadeusza N i, Tadeusza Z.

Byłym sędziom Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Leszkowi P. i Romanowi D. zarzucono natomiast, że w dniu 6 maja 1982 roku w Krakowie przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że wydali wyrok skazujący ośmiu pokrzywdzonych na kary bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 2 lat do 4 lat, przypisując im „sporządzanie, przechowywanie i kolportowanie biuletynów „Wiadomości Nowosądeckie” zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”.

W śledztwie ustalono, iż pokrzywdzeni, będący członkami NSZZ Solidarność, zostali w okresie od 8 lutego 1982 roku do 25 marca 1982 roku zatrzymani przez funkcjonariuszy MO w Nowym Sączu w związku z tym, że rozpowszechniali biuletyn informacyjny  „Wiadomości Nowosądeckie” o treści rzekomo zawierającej „nieprawdziwe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Zatrzymani po przesłuchaniu zostali tymczasowo aresztowani, a następnie skazani na mocy opisanego wyroku.

W rzeczywistości wskazane biuletyny zawierały opis realiów stanu wojennego w Polsce i były wyrazem sprzeciwu pokrzywdzonych wobec sytuacji panującej w tym okresie w kraju. Działanie takie nie stanowiło przestępstwa, nawet przy uwzględnieniu obowiązujących wówczas przepisów prawa karnego oraz reżimu prawnego stanu wojennego.

Rozpowszechniając opisane materiały pokrzywdzeni nie popełnili zatem przypisanego im przestępstwa, a tym samym żądanie bezwzględnych kar pozbawienia wolności i wymierzenie takich kar było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji.  

 

Naczelnik

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie

prok. Waldemar Szwiec

Kraków, 27 czerwca 2023 roku

do góry