Nawigacja

Komunikaty

Unieważnienie orzeczeń zapadłych w okresie stanu wojennego wobec osób prowadzących działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie

Kraków, 31 stycznia 2022

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie uprzejmie informuje, iż prowadzi działania prawne mające na celu unieważnienie orzeczeń zapadłych w okresie stanu wojennego wobec osób prowadzących działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Wszystkie osoby pokrzywdzone takimi orzeczeniami, wydanymi przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości, w tym i kolegia ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze takiego unieważnienia uprasza się o kontakt z Oddziałową Komisją w dogodnej formie – telefonicznie 12 429 62 35, faks 12 429 62 35 wew. 113, pisemnie na adres: 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3; e-mail: komisja.krakow@ipn.gov.pl

Wszelkie działania prokuratora na rzecz osób pokrzywdzonych prowadzone są z urzędu (dla osób tych są bezpłatne).

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
prokurator Waldemar Szwiec

 

do góry