Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi wojskowemu Markowi G.

Sygn. akt S 83.2019.Zk 

Kraków, dnia 19 stycznia 2022 r.

 

19 stycznia 2022 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi wojskowemu Markowi G.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie czynów polegających na podżeganiu członków składów orzekających Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego do wydania wyroków skazujących na wieloletnie kary pozbawienia wolności działaczy NSZZ „Solidarność” Mieczysława G., Edwarda N. i Stanisława H. – przywódców strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w Krakowie, trwającego od 13 do 16 grudnia 1981 r. w reakcji na ogłoszenie przez władze komunistyczne stanu wojennego.

W toku postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Służbę Bezpieczeństwa, pokrzywdzeni byli tymczasowo aresztowani. Stosowano wobec nich również niedozwolone metody śledcze (co było przedmiotem odrębnego, prawomocnie zakończonego postępowania). Rozprawy przeciwko pokrzywdzonym prowadzone były w trybie doraźnym. Wnioskowanie o wymierzenie oskarżonym Mieczysławowi G., Edwardowi N. i Stanisławowi H. drastycznie surowych kar pozbawienia wolności nie znajdowało podstaw w materiale dowodowym. Jego analiza wskazuje, że działalność oskarżonych nie stanowiła przestępstwa i nie była społecznie niebezpieczna, również w świetle przepisów prawa PRL.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Marek G. był zawodowym oficerem Wojska Polskiego i pełnił służbę jako prokurator, a następnie sędzia wojskowy. Obecnie jest emerytem.

Naczelnik OKŚZpNP w Krakowie
prok. Waldemar Szwiec

do góry