Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Przerwana historia. Losy krakowskich Żydów w czasie II wojny światowej [PDF]

„Przerwana historia”, to opowieść o Krakowie utraconym, o społeczności żydowskiej, która została, niemal w całości, wymordowana przez niemieckiego okupanta.

Wydawnictwo, jest pokłosiem wystawy – pod tym samym tytułem – która po raz pierwszy została pokazana 12 marca 2023 r., w przeddzień 80. rocznicy rozpoczęcia przez Niemców likwidacji krakowskiego getta.

W 20-leciu międzywojennym mieszkająca w Krakowie społeczność żydowska liczyła ponad 55 tys. osób, jednak tuż przed wybuchem wojny i w pierwszych jej miesiącach szukali tu schronienia Żydzi z innych miast Małopolski, a nawet Warszawy, Łodzi czy Kalisza przymusowo wysiedleni przez okupujących Polskę Niemców do Generalnego Gubernatorstwa. Jak szacowano na przełomie 1939 i 1940 r. w Krakowie mieszkało 68-70 tys. Żydów. Wojnę przeżyło ok. tysiąc z nich.

Przedwojenny Kraków był silnym ośrodkiem żydowskiej kultury. Działały tu właściwie wszystkie liczące się organizacje, towarzystwa i instytucje żydowskie. Obecny był pełny koloryt ugrupowań politycznych i religijnych. Znacząca część tej wielkiej i wrośniętej w krajobraz miasta społeczności żydowskiej była zasymilowana. Miała zarazem długą tradycję, bowiem pierwsze ślady żydowskiego osadnictwa w mieście odnotowuje się w XI wieku.

Trzeba przypominać o tym utraconym bogactwie, o dorobku Żydów-krakowian – kulturalnym, społecznym, naukowym, o świecie, który został na skutek działań niemieckiego okupanta bezpowrotnie utracony. Musimy pamiętać o cierpieniu i Zagładzie mieszkańców krakowskiego Kazimierza i innych dzielnic miasta.

do góry