Nawigacja

Aktualności

Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – Kraków, 23 lutego 2020 [WIDEOTRANSMISJA]

Koncert Galowy VI Festiwalu Wolnej i Niezawisłej odbędzie się 23 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33). Początek o godz. 17. Wstęp za okazaniem darmowego zaproszenia. Wideotransmisja na stronie internetowej krakowskiego IPN.

W programie koncertu znajdują się pieśni patriotyczne w aranżacjach Marka Pawełka. Wystąpi Orkiestra Passionart pod dyrekcją Janusza Wierzgacza, a partie solowe wykonają laureaci IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Zaśpiewają także Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Dominanta oraz Schola Hosanna z Moszczenicy.

Wstęp na koncert jest wolny, za okazaniem darmowego zaproszenia. Wszystkie bilety wstępu zostały już rozdane. W niedzielę od godz. 17.00 na stronie internetowej IPN będzie można oglądać wideotransmisję koncertu.

Podczas koncertu Fundacja Armii Krajowej w Londynie wręczy Nagrodę im. Danuty Siedzikówny „Inki”, przyznawaną osobom i instytucjom, które przyczyniają się do przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Jak informuje pełnomocnik zarządu fundacji dr Robert Zapart, w 2020 r. nagrodę otrzyma Maciej Małozięć za działania podejmowane na rzecz upamiętnienia i popularyzacji na terenie powiatów dębickiego i tarnowskiego wiedzy o powojennym podziemiu niepodległościowym.

Maciej Małozięć jest wyróżniającym się przedstawicielem młodego pokolenia, który z pasją i wielkim zaangażowaniem działa od wielu lat na rzecz upowszechniania wiedzy i pielęgnowania pamięci o dziejach Polski. Jest wiceprezesem Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; prezesem (od 2019), a wcześniej sekretarzem (od 2004) Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, a także członkiem Zarządu Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz kilku stowarzyszeń i organizacji w powiecie dębickim i tarnowskim.

Od 2011 r. organizuje cykl przedsięwzięć z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (m.in. koncerty, wystawy, prezentacje, wykłady, spektakle, konkursy wiedzy, projekcje filmów, biegi „Tropem Wilczym” oraz uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem wojskowej asysty honorowej). Jeszcze przed ustanowieniem święta państwowego 1 marca, inicjował w kościele św. Jadwigi w Dębicy uroczyste nabożeństwa w rocznicę mordu na IV Zarządzie Głównym WiN.

W latach 2014-2018 był dyrektorem Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy, w którym organizowano wiele przedsięwzięć edukacyjno-patriotycznych, w tym m.in. comiesięczne wykłady otwarte, w których wzięli udział świadkowie historii (m.in. Hanna Szczepanowska, harcerka Szarych Szeregów, powstaniec warszawski), a także coroczny konkurs wiedzy „Wilczymi Śladami”.

Od wielu lat współorganizuje coroczne uroczystości przy odsłoniętym w 2013 r. z jego inicjatywy na dębickim rynku pomniku zamordowanych tam w 1946 r. żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stefki „Mściciela”. Był także inicjatorem powstania kilku tablic upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej i działaczy WiN, m.in. Władysława Strumskiego (na domu, w którym mieszkał), tablicy rtm. Witolda Pileckiego (dla Szkoły Podstawowej w Zwierniku), tablicy bohaterskich kobiet Ziemi Dębickiej, walczących o niepodległość Polski (w kościele św. Jadwigi w Dębicy). Od 2016 r. w ramach aktywności w Okręgu Tarnów ŚZŻAK współorganizuje świąteczną pomoc dla kilkudziesięciu kombatantów „Paczka dla weterana”. Jest także autorem artykułów przybliżających historię lokalnego podziemia niepodległościowego.

Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki” została ustanowiona dla osób lub podmiotów, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe lub nie będących zawodowo czy statutowo związanymi z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach tzw. drugiej konspiracji niepodległościowej, zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego.

W 2017 r. Maciej Małozięć otrzymał przyznawany przez IPN tytuł Świadek Historii.

Organizatorami Festiwalu są Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Passionart. Partnerem głównym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a sponsorami: Agencja Mienia Wojskowego, firma Leier Polska SA, drukarnia KPW oraz Urząd Gminy Tarnów.

do góry