Nawigacja

Aktualności

Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – Kraków, 23 lutego 2020 [WIDEORELACJA]

W Auditorium Maximum UJ 23 lutego 2020 r. odbył się, współorganizowany przez krakowski IPN, Koncert Galowy VI Festiwalu Wolnej i Niezawisłej.

– Rok 2020, setna rocznica naszego wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami. Dzięki niemu przez dwie dekady mogliśmy budować wolną Polskę. Jednym z największych osiągnięć tego okresu było wychowanie młodego pokolenia. To Państwa pokolenie – mówił do obecnych w sali kombatantów prezes IPN dr Jarosław Szarek. – To pokolenie miało być zapomniane, ale tak się nie stało. Obudzony pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny duch polski odrodził się. (...) Dzisiaj dzięki Państwu mamy wolną i niepodległą Polskę. Zmagamy się jednak z jednym zadaniem: jaka będzie polska młodzież. Od tego zależy nasza przyszłość. Czy nasza młodzież będzie nadal opierać się na polskich tradycjach? Czy pójdzie pod biało-czerwonym sztandarem? To nasze główne zadanie – dodał prezes IPN.

W programie koncertu znalazły się pieśni patriotyczne w aranżacjach Marka Pawełka. Wystąpiła Orkiestra Passionart pod dyrekcją Janusza Wierzgacza, a partie solowe wykonali laureaci IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Zaśpiewały także Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Dominanta oraz Schola Hosanna z Moszczenicy.

Podczas koncertu Fundacja Armii Krajowej w Londynie wręczyła Nagrodę im. Danuty Siedzikówny „Inki”, przyznawaną osobom i instytucjom, które przyczyniają się do przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W 2020 r. nagrodę otrzyma Maciej Małozięć za działania podejmowane na rzecz upamiętnienia i popularyzacji na terenie powiatów dębickiego i tarnowskiego wiedzy o powojennym podziemiu niepodległościowym.

Maciej Małozięć jest wiceprezesem Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; prezesem (od 2019), a wcześniej sekretarzem (od 2004) Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, a także członkiem Zarządu Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz kilku stowarzyszeń i organizacji w powiecie dębickim i tarnowskim.

Od 2011 r. organizuje cykl przedsięwzięć z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (m.in. koncerty, wystawy, prezentacje, wykłady, spektakle, konkursy wiedzy, projekcje filmów, biegi „Tropem Wilczym” oraz uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem wojskowej asysty honorowej). Jeszcze przed ustanowieniem święta państwowego 1 marca, inicjował w kościele św. Jadwigi w Dębicy uroczyste nabożeństwa w rocznicę mordu na IV Zarządzie Głównym WiN.

W latach 2014-2018 był dyrektorem Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy, w którym organizowano wiele przedsięwzięć edukacyjno-patriotycznych, w tym m.in. comiesięczne wykłady otwarte, w których wzięli udział świadkowie historii (m.in. Hanna Szczepanowska, harcerka Szarych Szeregów, powstaniec warszawski), a także coroczny konkurs wiedzy „Wilczymi Śladami”.

Od wielu lat współorganizuje coroczne uroczystości przy odsłoniętym w 2013 r. z jego inicjatywy na dębickim rynku pomniku zamordowanych tam w 1946 r. żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stefki „Mściciela”. Był także inicjatorem powstania kilku tablic upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej i działaczy WiN, m.in. Władysława Strumskiego (na domu, w którym mieszkał), tablicy rtm. Witolda Pileckiego (dla Szkoły Podstawowej w Zwierniku), tablicy bohaterskich kobiet Ziemi Dębickiej, walczących o niepodległość Polski (w kościele św. Jadwigi w Dębicy). Od 2016 r. współorganizuje świąteczną pomoc dla kilkudziesięciu kombatantów „Paczka dla weterana”. Jest także autorem artykułów przybliżających historię lokalnego podziemia niepodległościowego.

Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki” została ustanowiona dla osób lub podmiotów, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe lub nie będących zawodowo czy statutowo związanymi z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach tzw. drugiej konspiracji niepodległościowej, zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego.

W 2017 r. Maciej Małozięć otrzymał przyznawany przez IPN tytuł Świadek Historii.

Organizatorami Festiwalu byli Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Passionart. Partnerem głównym wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a sponsorami: Agencja Mienia Wojskowego, firma Leier Polska SA, drukarnia KPW oraz Urząd Gminy Tarnów.

do góry