Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Polscy Olimpijczycy – Patrioci” – Kielce, 15 stycznia 2020

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawska 5) odbędą się 15 stycznia 2020 r. (początek o godz. 14.30) warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego „Polscy Olimpijczycy – Patrioci”.

Zajęcia poprowadzą Marek Jończyk z Delegatury IPN w Kielcach i dr Tomasz Ossowski, nauczyciel z Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach.

Olimpizm jest filozofią życia łączącą zrównoważony rozwój ciała, woli i umysłu. Integrując sport z kulturą i edukacją, dąży do promowania sposobu życia opartego na radości z wysiłku oraz wychowawczych wartościach dobrego przykładu i poszanowania uniwersalnych zasad etycznych.

Cykl warsztatów

  • 15 stycznia 2020 r. – „Udział Polaków w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w czasach II Rzeczypospolitej”
  • 19 lutego 2020 r. – „Udział Polaków w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w latach 1948-1972”
  • 19 marca 2020 r. – „Udział Polaków w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w latach 1972-2016”

Projekt nawiązuje do stulecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej kieleckiej delegatury IPN. Adresatami projektu są nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Celem jest kształcenie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji obywatelskich i cyfrowych, wzmacnianie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej oraz rozbudzenie zainteresowania historią olimpizmu polskiego.

Projekt patronatem honorowym objęli: senator Krzysztof Słoń, marszałek Województwa Świętokrzyskiego, świętokrzyski kurator oświaty i Polski Komitet Olimpijski.

Szczegóły dotyczące projektu na stronie: https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/165-projekt-polscy-olimpijczycy-patrioci

do góry