Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę” – Kraków, 13 grudnia 2017 r.

13 grudnia o godzinie 18.00 w siedzibie krakowskiego Centrum Edukacyjnego "Przystanek Historia" IPN odbyło się spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Tym razem Roman Graczyk prowadził dyskusję o książce Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980-1981  - autorstwa Filipa Gańczaka, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2017.  Udział w dyskusji wzięli Anna Zechenter oraz dr Filip Gańczak.

Niemiecka Republika Demokratyczna była szczególną postacią komunizmu: połączeniem projektu ideologicznego Marksa, w interpretacji Lenina-Stalina, z niemieckim przywiązaniem do porządku. Ta mieszanina dała w efekcie niemal wzorcowe państwo policyjne, z policją myśli włącznie.

Dla wschodnioniemieckich komunistów zatem powstanie „Solidarności” za wschodnią granicą było wiadomością dramatycznie złą. Toteż próbowali oni, wespół z innymi przywódcami państw bloku sowieckiego (szczególnie Czechosłowacji i Rumunii) powstrzymać rozwój „polskiej zarazy”.

Wschodnioniemieckie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego tworzy we wrześniu 1980 r. swoją rezydenturę w Polsce: Grupę Operacyjną Warszawa. Jej działania zmierzały nie tylko do kontrwywiadowczej ochrony placówek i obywateli NRD, ale przede wszystkim do zdobywania informacji o sytuacji w Polsce. M. in. na podstawie tych informacji najwyższe władze NRD, nie wyłączając samego Ericha Heoneckera, analizują rozwój wydarzeń nad Wisłą. I coraz natarczywiej domagają się od centrali w Moskwie, aby położyć kres podważaniu socjalizmu w Polsce.

Na czym polegała specyfika NRD w bloku sowieckim? Dlaczego właśnie władzom NRD tak bardzo zależało na zdławieniu „Solidarności”?

O tym rozmawialiśmy w Przystanku Historia.

 

 • Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
  Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
 • Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
  Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
 • Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
  Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
 • Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
  Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
 • Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
  Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”
do góry