Nawigacja

Aktualności

W Wierzchosławicach uczczono rocznice urodzin dwóch wybitnych ludowców

21 i 22 stycznia 2023 r. w Wierzchosławicach pod Tarnowem uczczono 149. rocznicę urodzin Wincentego Witosa oraz 118. Stanisława Mierzwy. W imieniu IPN hołd obu wybitnym działaczom ludowym złożył zastępca prezesa Instytutu dr Mateusz Szpytma.

Podczas mszy świętej oraz na cmentarzu w kaplicy grobowej Witosów dr. Szpytmie towarzyszyła zastępca dyrektora krakowskiego oddziału IPN Cecylia Radoń. Uroczystości zakończyły się spotkaniem w miejscowym Centrum Kultury Wsi Polskiej.

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach. Był działaczem ruchu ludowego, jednym z ojców polskiej niepodległości, prezesem Polskiej Komisji Likwidacyjnej, przywódcą Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Stronnictwa Ludowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także trzykrotnym premierem II RP.

Stanisław Mierzwa urodził się 27 stycznia 1905 r. w Biskupicach Radłowskich (pow. tarnowski). Był jednym z najbliższych współpracowników Witosa. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji. Wszedł w skład Rady Jedności Narodowej. W 1945 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Moskwy. Był sądzony w procesie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Po powrocie do kraju działał w strukturach Mikołajczykowskiego PSL. Aresztowany przez UB, został skazany w tzw. procesie krakowskim na 10 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1954 r. Zmarł w 1985 r. w Krakowie. Pochowano go w kaplicy grobowej rodziny Witosów na cmentarzu w Wierzchosławicach.

W ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci krakowski IPN otrzymał od dr. Wojciecha Mierzwy zbiór blisko 1000 fotografii z prywatnego archiwum jego ojca, Stanisława Mierzwy. Obrazują one historię ruchu ludowego w Polsce od lat 20. do 80. XX wieku.

  • Stanisław Mierzwa, Wincenty Witos i Józef Marcinkowski w drodze do redakcji tygodnika „Piast” (Kraków, 1939). Fot. Archiwum IPN
    Stanisław Mierzwa, Wincenty Witos i Józef Marcinkowski w drodze do redakcji tygodnika „Piast” (Kraków, 1939). Fot. Archiwum IPN
do góry