Nawigacja

Aktualności

Uroczystości ku czci Bolesława Zmysły, 17-letniego bohatera wojny polsko-bolszewickiej

W Bolesławiu koło Olkusza odbyła się 13 listopada 2022 r. uroczystość poświęcenia nowego nagrobka Bolesława Zmysły (1903-1920), żołnierza wojny polsko-bolszewickiej.

Był żołnierzem V Batalionu Strzelców Olkuskich, który w 1919 r. wszedł w skład 9. Pułku Piechoty Legionów. W styczniu 1920 r. pułk brał udział w Operacji Zimowej Wojska Polskiego w Inflantach, która doprowadziła do wyparcia z Łotwy bolszewików. Inflanty Polskie zostały przekazane Łotyszom na mocy wcześniejszych porozumień obu państw. Operacja była także ważnym fragmentem poprawienia sytuacji strategicznej wojsk polskich na froncie bolszewickim.

Bolesław Zmysło zmarł w lutym 1920 r. w Krasławiu pod Dyneburgiem. Był jednym z żołnierzy, którym niepodległość zawdzięcza nie tylko Polska ale także Łotwa.

Uroczystą mszę świętą w kościele Macierzyństwa NMP i Michała Archanioła w intencji Bolesława Zmysły i poległych za ojczyznę odprawił biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, wraz z proboszczem parafii ks. Sylwestrem Kulką. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców w nabożeństwie uczestniczyła kompania honorowa 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Obecni byli także wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wójt gminy Krzysztof Dudziński, dowódca 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu ppłk Grzegorz Gdula, władze samorządowe oraz przedstawiciele jednostek wojskowych i służb mundurowych.

IPN reprezentowali naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Maciej Korkuć oraz Maria Konieczna, a także naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Michał Masłowski. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Bytomia oraz poczty sztandarowe wojsk rakietowych i Żandarmerii Wojskowej.

Druga część uroczystości odbyła się przy nowym pomniku na mogile Bolesława Zmysły, na przykościelnym cmentarzu. Bp Kaszak poświęcił grób uroczyście odsłonięty przez przedstawicieli gminy, wojska i IPN. Po przemówieniach wójta Dudzińskiego, wojewody Kmity i naczelnika Korkucia odczytany został Apel Poległych. Żołnierze kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oddali salwę honorową.

Grób Bolesława Zmysły dotychczas znajdował się w miejscu trudno dostępnym na starym cmentarzu parafialnym. W czerwcu 2022 r. IPN zorganizował ekshumację szczątków żołnierza oraz uroczysty pogrzeb na nowym, honorowym miejscu. Sfinansował również budowę pomnika nagrobnego w oparciu o opracowany w krakowskim IPN małopolski wzór mogiły państwowej dla bohaterów walk o niepodległość.

do góry