Nawigacja

Aktualności

Gra miejska „Powstańcza Warszawa w obiektywie” – Kielce, 3 października 2022

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza świętokrzyską młodzież do udziału w grze miejskiej pt. „Powstańcza Warszawa w obiektywie” z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Action Track.

Motywem przewodnim w tej odsłonie gry miejskiej będą wydarzenia zawiązane z Powstaniem Warszawskim, ukazane okiem fotografa. Bogaty zbiór fotografii ukazujący obraz walczącej stolicy, to nie jedyny element wykorzystany w grze. Na tle najważniejszych faktów, nie zabraknie wątków regionalnych, ujętych w formie pytań wiedzowych, wyzwań twórczych i kreatywnych zadań. Wykorzystując nowe technologie w edukacji historycznej chcemy rozbudzić wśród młodzieży zainteresowanie historią i propagować wiedzę o Powstaniu Warszawskim.

Do udziału zapraszamy 4-osobowe zespoły uczniowskie z klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunem z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłoszeń do udziału w grze dokonują nauczyciele.

Uzupełniony formularz wraz z oświadczeniami należało przesłać do 29 września 2022 r. na adres:
ilona.religa@ipn.gov.pl

Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu (jeden na drużynę) z:

  • systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 3.22.00),
  • uruchomioną funkcją GPS,
  • uruchomioną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
  • mobilnym dostępem do Internetu oraz włączoną usługą lokalizacji.

Z grą miejską pt. „Powstańcza Warszawa w obiektywie” startujemy 3 października 2022 roku o godz. 10 na Rynku w Kielcach. Na drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów czekają nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie gry.

do góry