Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”

Konferencja popularnonaukowa, którą zorganizował Oddział IPN w Krakowie odbyła się 6 maja 2022 r. Wydarzenie rozpoczął dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego IPN, który zaprosił do wysłuchania obrad:

Chcemy opowiedzieć co działo się w Małopolsce w latach 1945-1946, ale przez pryzmat dokumentów urzędowych. Po to, aby zwrócić uwagę na to, że nawet ci, którzy zostali do władzy dopuszczeni przez Sowietów, dostrzegali skalę zbrodni żołnierzy Armii Czerwonej, maruderów, dezerterów, którzy krążyli w Małopolsce. Nie tylko kiedy front przez te tereny przechodził, ale także wtedy, gdy żołnierze Armii Czerwonej wracali po zajęciu części Niemiec (...).

Swoje referaty wygłosili pracownicy IPN w Krakowie: dr Maciej Korkuć, dr Dawid Golik, dr Marcin Chorązki, dr Anna Czocher, dr Paweł Mazur, dr Dominika Pasich oraz dr Rafał Opulski. Całość spotkania moderował dr Wojciech Frazik.

Program obrad:

 • Zniewolić alianta. Związek Sowiecki wobec Polski 1943-1945
  dr Maciej Korkuć, IPN Oddział w Krakowie/Akademia Ignatianum
 • Armia Czerwona i NKWD wobec polskiego podziemia niepodległościowego w Małopolsce w 1945 roku
  dr Dawid Golik, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Jagielloński
 • Znad Wisły na nieludzką ziemię. Deportacje mieszkańców Małopolski do ZSRS w 1945 roku
  dr Marcin Chorązki, IPN Oddział w Krakowie
 • Akty przemocy seksualnej żołnierzy Armii Czerwonej w świetle meldunków i sprawozdań z terenu Małopolski – przyczynek do badań
  dr Anna Czocher, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • „Zdarzają się wypadki grabieży mienia osobistego, biżuterii, rowerów…” – rabunki i kradzieże popełniane przez żołnierzy sowieckich w Małopolsce w świetle przekazów urzędowych (1945-1946)
  dr Paweł Mazur, IPN Oddział w Krakowie
 • Sowieci jako sprawcy zabójstw w województwie krakowskim w latach 1945-1946
  dr Dominika Pasich, IPN Oddział w Krakowie
 • Relacje Sowietów z komunistycznym aparatem władzy na terenie Małopolski w latach 1945-1946
  dr Rafał Opulski, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)
 • Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN Kraków)

Powiązane wiadomości

do góry