Nawigacja

Aktualności

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych – Chmielnik, 3 marca 2022

Z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych Delegatura IPN w Kielcach i Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku zapraszają na otwarcie wystawy o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej – 3 marca 2022 r. o godz. 12,  ul. Wspólna 14.

Dr Tomasz Domański, historyk z kieleckiej delegatury IPN wygłosi prelekcję pt. „Polacy ratujący Żydów pod okupacja niemiecką”, otwierającą wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej (autorzy: Elżbieta Rączy i Jakub Izdebski). Gościem honorowym spotkania będzie Jadwiga Płonka, córka Marianny i Kazimierza Zygadlewiczów z Bodzentyna, którzy za pomoc żydowskiej rodzinie Róży i Nachmana Rubinowiczów otrzymali tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Dr Justyna Staszewska z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie omówi fakty związane z udzielaniem pomocy rodzinom żydowskim podczas II wojny światowej w Bodzentynie i okolicach. W ramach akcji „Kartka dla Sprawiedliwego” uczniowie chmielnickich szkół przygotują listy, które zostaną wysłane do żyjących Sprawiedliwych i ich rodzin. Zwieńczeniem spotkania będzie pokaz jednego z filmów, nagrodzonych w ramach konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”.

Na każdym etapie, zgotowanej im przez Niemców Zagłady, Żydzi szukali pomocy u Polaków, najczęściej na wsiach i w miasteczkach. Polskie wsparcie przejawiało się przede wszystkim w zapewnieniu wyżywienia, stałego lub krótkotrwałego schronienia, noclegów, zdobycia fałszywych dokumentów. Wśród ratujących Żydów znaleźli się przedstawiciele wszystkich klas społecznych, a w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego działała Rada Pomocy Żydom „Żegota”. Szacuje się, że z powodu pomocy udzielonej Żydom zginęło około tysiąca Polaków, a wielu było represjonowanych. Ponad 7 tys. Polaków zostało odznaczonych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale skala pomocy była znacznie większa i wciąż pozostaje nieznana.

do góry