Nawigacja

Aktualności

Internowani z regionu świętokrzyskiego. Wystawa na kieleckim „Przystanku Historia”

13 grudnia 1981 r. złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie. W 40. rocznicę tamtych wydarzeń chcemy przypomnieć sylwetki mniej znanych spośród internowanych, reprezentujących różne środowiska, profesje, miejscowości. Tych, którzy wybrali wówczas drogę oporu. Nasza wystawa prezentowana jest na szybach Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” IPN w Kielcach przy ul. Warszawskiej 5.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Decyzję starano się później zalegalizować antydatowanym Dekretem Rady Państwa i Uchwałą Rady Państwa. Wprowadzenie stanu wojennego uzasadniano potrzebą przeciwdziałania chaosowi i anarchii, wywołanych postępowaniem radykalnych działaczy „Solidarności”. W rzeczywistości intencją władz komunistycznych było zahamowanie wolnościowego zrywu Polaków i niedopuszczenie do demontażu systemu totalitarnego w Polsce.

Do operacji wprowadzenia stanu wojennego użyte zostały „Ludowe” Wojsko Polskie, Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa. We wszystkich województwach ustanowiono komisarzy wojskowych, którzy przejęli kontrolę nad zmilitaryzowanymi zakładami pracy (największymi i kluczowymi). Równocześnie realizowano zaplanowane i przygotowane operacje „Klon”, „Jodła” i „Azalia”. W ramach operacji „Klon” SB przeprowadziła rozmowy ostrzegawcze z działaczami „Solidarności”. Kryptonimem „Jodła” nazwano akcję internowania wytypowanych przez bezpiekę osób – 312 osób z Kielecczyzny do końca grudnia 1981 r., a przez cały okres stanu wojennego 368. Celem operacji „Azalia” było zablokowanie łączności telefonicznej.

W całym kraju przerwano nadawanie audycji radia i telewizji. 13 grudnia 1981 r. nadawano jedynie telewizyjne oświadczenie gen. Jaruzelskiego. Zawieszono wydawanie większości gazet, wprowadzono cenzurę korespondencji oraz godzinę milicyjną. Na ulicę wyszły patrole wojskowe. Zawieszono działanie związków zawodowych i wielu organizacji społecznych, szkół, placówek kultury, a także organizacji sportowych i turystycznych. Za złamanie przepisów dekretu o stanie wojennym i innych zarządzeń władz groziły surowe kary, do kary śmierci włącznie, które miały orzekać sądy wojskowe w trybie doraźnym.

do góry