Nawigacja

Aktualności

Bohaterowie stanu wojennego: Danuta Wilczyńska – Radio Kielce, 12 grudnia 2021, godz. 7.40

Następna audycja z cyklu „Bohaterowie stanu wojennego” dotyczyć będzie Danuty Wilczyńskiej z Ostrowca Świętokrzyskiego, która zaangażowała się w podziemną działalność opozycyjną, za co była represjonowana.

Danuta Wilczyńska (z domu Zaborowska), działaczka „Solidarności” z Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim po 13 grudnia 1981 r. włączyła się w aktywną działalność podziemia. Służba Bezpieczeństwa zbierała informacje o jej poczynaniach. Zapisano m.in., że po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęła „uzewnętrzniać swoją wrogą postawę wobec władzy, m.in. nosząc przypięty na ubraniach opornik”. Na pytania funkcjonariuszy, co to jest odpowiadała, że to ozdoba. W ramach tzw. kasy koleżeńskiej organizowała zbiórki pieniędzy na pomoc osobom represjonowanym.

W drugą rocznicę podpisania porozumień gdańskich – 31 sierpnia 1982 r., spora grupa ludzi z ostrowieckiej Huty po zakończeniu pracy maszerowała w zwartej grupie ulicami miasta. Pracownicy w ten sposób postanowili wyrazić swój protest przeciwko zawieszeniu działalności NSZZ „Solidarność”. Na osoby uczestniczące w tym „spacerze” spadły represje. We wniosku o izolację Danuty Wilczyńskiej napisano, że to właśnie ona była „organizatorem wracania pieszo z pracy do domu”, i że wokół niej zebrała się pokaźna liczba osób. Od 1 do 17 września 1982 r. przetrzymywana była w ośrodku odosobnienia na kieleckich Piaskach.

Danuta Wilczyńska zajmowała się też drukiem i kolportażem podziemnej prasy. 9 czerwca 1984 r. w związku w przeprowadzonym w jej mieszkaniu kolejnym już przeszukaniem została wezwana na przesłuchanie, bowiem znaleziono przedmioty, które mogły świadczyć o prowadzeniu podziemnej działalności. Do niczego się jednak nie przyznawała. Postanowieniem z 31 sierpnia 1984 r. sprawa została umorzona na mocy amnestii. Kobieta w dalszym ciągu angażowała się działalność podziemną.

Cykl słuchowisk emitowanych w każdą niedzielę 2021 r. powstaje we współpracy kieleckiej Delegatury IPN i Radia Kielce.

 

do góry