Nawigacja

Aktualności

Obchody SKS: konferencja naukowa „Studencki Komitet Solidarności (1977–1980) czterdzieści lat później” – Kraków, 16 maja 2017

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Maj '77 we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zapraszają na konferencję naukową w rocznicę powstania SKS w Krakowie. Uroczysta sesja „Studencki Komietet Solidarności (1977–1980) czterdzieści lat później” odbędzie się 16 maja 2017 r. w Auli Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24.

PROGRAM

godz. 10.00 Otwarcie Konferencji

JM Rektor UJ, Prof. Dr hab. Med. Wojciech Nowak
Dyrektor Instytutu Historii UJ Prof. Sławomir Sprawski
Przewodniczący Stowarzyszenia Maj '77 Bogusław Sonik
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek

10.20 Część I: Studencki Komitet Solidarności w Krakowie na tle epoki „wielkiej stabilizacji” w PRL. Prowadzenie prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

 • Dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) - Fenomen niezależnego ruchu studenckiego na tle opozycji lat 70.
 • Dr hab. Zdzisław Zblewski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) - Dekada Edwarda Gierka
 • Dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie) -Współpraca krakowskiego SKS i środowisk studenckich z duszpasterstwami akademickimi i Kościołem
 • Mgr Sebastian Drabik (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) - Władze krakowskiej PZPR wobec niezależnego ruchu studenckiego w latach 1977-1980
 • Mgr Paulina Kleszno-Wszołek (red. Portalu edukacyjnego „Makalu Media”) - Między konformizmem a buntem. Krakowskie Juvenalia okresu PRL. Próba syntezy
 • Dr Monika Komaniecka (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) - Krakowski Studencki Komitet Solidarności pod obserwacją – techniczno-operacyjne działania SB wobec niezależnego ruchu studenckiego

12.20 Przerwa

12:35 Część II: W drodze do wolności.. Niezależny ruch studencki na tle opozycji przedsierpniowej w PRL . Prowadzenie dr Łukasz Kamiński

 • Dr Kamil Dworaczek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych we Wrocławiu) - Ruch Studenckich Komitetów Solidarności w Polsce 1977-1980
 • Dr Grzegorz Waligóra (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu - Współpraca Studenckich Komitetów Solidarności z Komitetem Obrony Robotników i ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1980
 • Mgr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie) - Współistnienie czy współpraca? Studenckie Komitetu Solidarności wobec Konfederacji Polski Niepodległej
 • Dr Cecylia Kuta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) - Pisma SKS i niezależnego ruchu studenckiego 1977-1980
 • Dr hab. Henryk Głębocki (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) - Dlaczego „właściciele PRL” bali się młodych Polaków? Elity systemu komunistycznego wobec widma „drugiego Marca”

14.15 Dyskusja

15.00 Przerwa

15.40 Część III: Studenckie Komitetu Solidarności i bunt studentów w PRL z perspektywy 40. lat rozmawiają członkowie SKS:  Liliana BATKO-SONIK, Tadeusz KENSY, Adam LIPIŃSKI, Andrzej MIETKOWSKI, Danuta SKÓRA, Bronisław WILDSTEIN. Prowadzenie: Red. Roman GRACZYK

17.00 Zakończenie Konferencji

do góry