Nawigacja

Aktualności

„Tydzień Katyński” w ramach obchodów 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – Kielce, 24-28 kwietnia 2017

Celem „Tygodnia Katyńskiego”, obchodów 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej organizowanych przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego, jest przypomnienie o zbrodniach dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej, poszerzenie wiedzy, szeroko pojęta edukacja oraz rozbudzenie zainteresowania historią, która stanowi warunek świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie. Taka propozycja obchodów wpisuje się w nową formę upamiętniania rocznic oraz propagowanie tak ważnej placówki muzealnej, jaką niewątpliwie jest Muzeum Katyńskie. Obchody „Tygodnia Katyńskiego” odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W poszczególnych dniach „Tygodnia Katyńskiego” zaproszeni specjaliści z Muzeum Katyńskiego, Komendy Głównej Policji, Centralnej Służby Więziennej oraz współpracujące z nimi stowarzyszenia, prowadzić będą wykłady i spotkania, podczas których prezentowane będą wystawy, filmy oraz materiały związane z tematyką zbrodni katyńskiej.

25 kwietnia 2017 r. pod hasłem „PAMIĘTAJMY RAZEM” odbywa się Dzień Komendy Głównej Policji / Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. O godz. 10.00 nadkom. Zbigniew Bartosiak z Gabinetu Komendanta Głównego Policji zaprezentował uczniom szkół z województwa świętokrzyskiego temat „Policja Państwowa – Historia nieznana”.

Fot. Michał Zawisza

do góry