Nawigacja

Wideorelacje, spoty i dokumenty filmowe

Antyziemiańska zbrodnia sądowa

Debata historyków w 70. rocznicę pokazowego procesu dyrekcji Państwowych Nieruchomości Ziemskich

W 2021 r. przypada 70. rocznica wydania przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie wyroku w pokazowym procesie przeciwko kierownictwu Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Pod sfingowanymi zarzutami przed sądem stanęli Witold Maringe oraz Lucjusz Kempisty, Wacław Englicht, Andrzej Potworowski, Ludwik Slaski, Kazimierz Papara i Feliks Sommer.

Proces miał charakter polityczny. Wymierzony został w byłych ziemian, którzy kierowali instytucją odpowiedzialną m.in. za zagospodarowanie poniemieckich majątków ziemskich i byli jednocześnie reprezentantami środowiska czynnie wspierającego Polskie Państwo Podziemne podczas II wojny światowej oraz ideę niepodległości Rzeczpospolitej. Był to kolejny akt represji komunistycznych władz wobec elit II RP.

W 77. rocznicę  ogłoszenia przez PKWN dekretu o reformie rolnej, który zapoczątkował proces ostatecznego wypędzenia ziemian z domów rodzinnych i wykluczenia ich z życia społecznego, Oddział IPN w Krakowie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków zapraszają do wysłuchania debaty historyków: dr. Wojciecha Frazika (IPN Kraków) i dr. Tomasza Osińskiego (IPN Lublin), przybliżającej kontekst tych wydarzeń oraz skutki komunistycznych represji wobec środowiska byłych ziemian i pracowników Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Debatę prowadzoną przez dr. hab. Mariana Wolskiego, prof. UPJPII, uzupełniają fragmenty dokumentów z epoki, czytane przez Macieja Słotę.

do góry