Nawigacja

Wideorelacje, spoty i dokumenty filmowe

„Tajne lato '79”. Podcast historyczny o I pielgrzymce Jana Pawła II do Polski

Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny w czerwcu 1979 r. dla ogromnej rzeszy Polaków była wielkim przeżyciem duchowym, a dla władz PRL źródłem obaw. Komuniści jeszcze bardziej obawiali się jednak reakcji katolików, gdyby papieżowi odmówiono prawa przyjazdu. Ostatecznie uzyskali niechętne przyzwolenie rządzącego w Moskwie Breżniewa i postanowili tak rozegrać wizytę papieża, by osiągnąć dla siebie korzyści. Zwłaszcza że ekipa Gierka od kilku lat traciła popularność.

Minimalizowaniem ryzyka dla władzy zajęły się głównie jawne i tajne służby MSW, zarządzając wielką mobilizację nie tylko etatowych funkcjonariuszy MO i SB, lecz także licznych konfidentów w łonie Kościoła i jego otoczeniu.

Podcast „Tajne lato '79”, którego tytuł nawiązuje do kryptonimu operacji MSW, przypomina starania komunistycznych służb o to, by Jan Paweł II miał jak najmniej okazji do spotkań z rodakami i by w takich spotkaniach uczestniczyło jak najmniej ludzi. Zwłaszcza ludzi młodych. Szczególnym wyzwaniem dla służb PRL był krakowski etap historycznej pielgrzymki papieża.

Audycja „Tajne lato '79” została wyprodukowana w 2005 r. przez @Radio Kraków we współpracy z krakowskim oddziałem #IPN. Jest część cyklu „Prawo i pamięć”, autorstwa Andrzeja Kaczmarczyka i Dobrosława Rodziewicza (realizacja Elżbieta Mól). W audycji wzięli udział historycy: prof. Ryszard Terlecki i dr Marek Lasota oraz o. Jan Andrzej Kłoczowski i ks. dr Franciszek Płonka. W roli lektora czytającego fragmenty tajnego raportu SB wystąpił Jakub Kosiniak.

do góry