Nawigacja

Książki – Kraków

Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (1944–1946). Działalność organizacji Bronisława Sokołowskiego „Franta” oraz represje komunistyczne wobec jej członków

  • Okładka
    Okładka

Robert Piwko, Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (1944–1946). Działalność organizacji Bronisława Sokołowskiego „Franta” oraz represje komunistyczne wobec jej członków, Delegatura IPN w Kielcach i Wydawnictwo Barbara w Krakowie, Kielce-Kraków 2016, 228 s. + 24 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-60991-25-1

Książka ukazuje zagadnienia związane z genezą, funkcjonowaniem oraz skutkami rozbicia struktur Obozowych Drużyn Bojowych w Sandomierzu. Organizacja ta została założona przez Bronisława Sokołowskiego „Franta”. Działała na terenie Sandomierza w latach 1944–1946.

Jej członkowie zajmowali się m.in. kolportażem materiałów propagandowych, zbieraniem informacji o charakterze wywiadowczym oraz gromadzeniem i magazynowaniem broni palnej. Ich niewątpliwym osiągnięciem było również nawiązanie kontaktów organizacyjnych z członkami rzeszowskiej Komendy Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie.

Po rozbiciu organizacji jej członkowie doświadczyli rozmaitych form represji. Znęcano się nad nimi fizycznie i psychicznie, a także inwigilowano z wykorzystaniem całego repertuaru metod dostępnych funkcjonariuszom cywilnego aparatu bezpieczeństwa państwa. Przykładem długofalowości tego procesu były działania „bezpieki” prowadzone wobec Bronisława Sokołowskiego „Franta”. Pozostawał on w zainteresowaniu policji politycznej Polski Ludowej aż do początków lat sześćdziesiątych XX w.

Publikacja prezentuje najważniejsze wątki dotyczące losów członków Obozowych Drużyn Bojowych w Sandomierzu. Uzupełnia stan badań nad II konspiracją niepodległościową w powojennej Polsce.

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry