Nawigacja

Książki – Kraków

Realizm polityczny (Materiały z konferencji)

  • Realizm polityczny (Materiały z konferencji)
    Realizm polityczny (Materiały z konferencji)

Realizm polityczny – blok tekstów we współwydanym przez Oddział InstytutuPamięci Narodowej w Krakowie piśmie Wydziału Studiów Międzynarodowych iPolitycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Politeja 2013, nr 3(25), s. 5–228.

11 czerwca 2011 r. odbyła się w Krakowie ogólnopolska konferencja naukowa „Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce Ludowej", zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, OśrodekMyśli Politycznej w Krakowie oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zebrane materiały z tej konferencji zostaływydane jako zwarty blok tematyczny pisma naukowego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Politeja".

SPIS TREŚCI

Rafał Łatka
Wstęp

Mirosław Szumiało
Realizm" polityczny w kierownictwie PZPR –płaszczyzny i interpretacje

Mateusz Szpytma
Raczej koniunkturalizm niż idealizm. Kilkarefleksji nt. „realizmu" Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i jego członków

Adrian Tyszkiewicz
W okowach „demokratycznego centralizmu" – przypadek Stronnictwa Demokratycznego w PRL

Antoni Dudek
Program Stowarzyszenia PAX: realizm, koniunkturalizm, czy utopia

Roman Graczyk
Realizm polityczny „TygodnikaPowszechnego"

Marek Kornat
Realizm polityczny w polskiej myśli politycznej na uchodźstwie po II wojnie światowej – pytania i tezy

Paweł Chojnacki
Realizm Niezłomnych. Studium postaw lokalny chśrodowisk emigracyjnych wobec komunizmu i rzeczywistości krajowej (lata1950–1970)

Tomasz Gąsowski
„Niesłychanie pożyteczni szaleńcy". Przedsierpniowi opozycjoniści w poszukiwaniu formuły realistycznego działania

Jan Olaszek
„Solidarność" i opozycja w latach1982-1988 aproblem realizmu politycznego

Ryszard Terlecki
Okrągły stół. Czy było warto?

Piotr Kimla
Realizm z fałszywej analogii historycznej wywiedziony. Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego

Maciej Zakrzewski
I kto tu jest realistą? Wokół braci Mackiewiczów, Rosji, komunizmu i Polski Ludowej

Rafał Łatka
Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?

Miłowit Kuniński
Realizm polityczny i ekonomiczny Mirosława Dzielskiego

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry